Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy dla światowego rynku wieprzowiny na 2017 r.

09.12.2016

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozowała w październiku br., że w 2016 r. r. światowa produkcja mięsa wieprzowego obniży się 0,6% w skali roku do 116,5 mln ton, co oznacza stagnację już drugi rok z rzędu. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) przewidywał jeszcze głębszy spadek poziomu wytwarzania – o 2% do 108,2 mln ton. Podobnie jak w roku ubiegłym, główną przyczyną spowolnienia w skali globu jest spadek produkcji w Chinach, które mają prawie połowę udziału w światowym poziomie wytwarzania. Niekorzystne relacje cen pasz do cen żywca w tym kraju oraz nowe przepisy z zakresu ochrony środowiska spowodowały redukcję stada loch przez rolników.

Według FAO, w 2016 r. chińska produkcja wieprzowiny wyniesie ok. 54 mln ton i będzie o 2,5% niższa niż w 2015 r. Amerykanie przewidują nawet 6% spadek w Chinach do 51,9 mln ton. Unijna produkcja prawie nie zmieni się, co będzie konsekwencją ograniczenia pogłowia loch w odpowiedzi na niskie ceny żywca w 2015 r. i w pierwszej połowie br. Inni ważni producenci zanotują wzrosty poziomu wytwarzania. W USA produkcja zwiększy się podobnie jak przed rokiem o niespełna 2% do 11,3 mln ton, co świadczy o szybszej od spodziewanej odbudowie po stratach wywołanych epidemiczną biegunką świń (PED) w 2014 r. Odbuduje się również produkcja w Meksyku. Ekspansji produkcji w tych krajach, a także w Kanadzie i Brazylii, sprzyjać będą niższe ceny pasz oraz zwiększony popyt z rynków zagranicznych. Tempo wzrostu produkcji w Rosji może zostać spowolnione w wyniku niskich cen na rynku krajowym oraz konkurencji ze strony importu. Wzrośnie również produkcja m.in. w Wietnamie, Korei Płd., na Filipinach i w Japonii.

USDA przewiduje, że w 2017 r. produkcja wieprzowiny w skali globu zostanie już odbudowana i wobec 2016 r. zwiększy się o 2,6% do 111 mln ton. Będzie to efektem blisko 4% wzrostu chińskiej produkcji, a także wyższych poziomów wytwarzania w USA, Brazylii i Rosji. Na skutek wzrostu cen, Chiny zapoczątkują w przyszłym roku odbudowę stada trzody chlewnej. Wzrost brazylijskiej produkcji nastąpi wraz z poprawą stanu krajowej gospodarki i będzie stymulowany wysokim zapotrzebowaniem z rynków zagranicznych. Wzrost poziomu wytwarzania w Rosji będzie kontynuacją wieloletniej ekspansji i nastąpi dzięki poprawie efektywności sektora oraz inwestycjom. 

Jak prognozują eksperci z FAO, w 2016 r. do światowego handlu trafi rekordowa ilość wieprzowiny – ponad 8 mln ton, o 11% więcej niż przed rokiem, co będzie stanowiło 26% udziału w handlu mięsem ogółem. USDA prognozuje, że światowy eksport wieprzowiny wzrośnie w tym roku w jeszcze większym stopniu – o 18,2% do 8,5 mln ton. Głównym motorem wzrostu jest wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie ze strony Chin, które zaimportują ponad jedną trzecią więcej (według FAO) lub nawet ponad dwukrotnie więcej (według USDA) wieprzowiny niż przed rokiem.

Większość pozostałych światowych importerów również zwiększy w tym roku poziomy przywozu – w tym m.in. Japonia, Meksyk, Rosja, a także USA i Wietnam. Zmniejszą zakupy prawdopodobnie Kanada i Australia. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, w 2016 r. większość światowych eksporterów wieprzowiny zanotuje wzrosty wywozu. Największa dodatnia dynamika będzie miała miejsce w przypadku eksportu z UE, Brazylii i Kanady, natomiast USA zwiększą sprzedaż w mniejszym stopniu. W 2015 r. UE przejęła od USA prymat w światowym eksporcie wieprzowiny i utrzyma pozycję lidera również w 2016 r. Unijni eksporterzy zdołali dostosować się do sytuacji związanej z rosyjskim embargiem importowym z 2014 r. i poszukiwali alternatywnych rynków zbytu, głównie w Azji, a w szczególności w Chinach. Unijny wywóz wieprzowiny może wzrosnąć w tym roku o 22% (według FAO), o 24% (według Komisji Europejskiej) lub nawet o 38% (według USDA). Brazylijski eksport wieprzowiny może zwiększyć się o ponad jedną czwartą (według FAO) lub nawet o 44% (według USDA), głównie do Chin i Hongkongu, a także do Chile, Argentyny i Urugwaju. Wysyłki do Chin powiększają również w tym roku Kanada i USA, ograniczając wywóz na inne rynki zbytu.   

USDA przewiduje, że z uwagi na zwiększenie produkcji w Chinach i na świecie, w 2017 r. dynamika wzrostu eksportu wieprzowiny w skali globu osłabnie, wysyłki zwiększą się już tylko o 1,1% do 8,6 mln ton. Chiny utrzymają pozycję największego importera, jednak przywóz będzie już o 4% niższy niż w 2016 r. Czołowymi dostawcami wieprzowiny na rynek chiński będą nadal UE, USA i Kanada. Kraje UE umocnią się na miejscu lidera w światowym eksporcie wieprzowiny.   

                                           

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009