Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Prognozy dla sektora wieprzowiny w krajach Wspólnoty, podkreślają dalszy wzrost produkcji mięsa wieprzowego

03.11.2016

Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej (Short term Outlook for arable, dairy and meat markets, październik 2016 r.) tegoroczna produkcja mięsa wieprzowego netto w krajach UE-28 wyniesie łącznie 23 mln 616 tys. ton, i będzie o 1,1% wyższa niż w rekordowym pod tym względem 2015 r. Dla porównania prognozy Komisji przestawione w poprzednim raporcie (Short Term Outlook for arable, dairy and meat markets, lipiec 2016 r.) mówiły o wzroście produkcji na poziomie 0,2%. W drugim kwartale 2016 r. uboje świń w UE w skali roku zwiększyły się o 3,2%, w stosunku do 0,7% wzrostu w pierwszym kwartale br. (r/r). W 2017 r. oczekuje się już jednak niewielkiego spadku produkcji o 0,3% (r/r). Czynnikiem sprzyjającym spadkom może być zmniejszenie pogłowia loch u wielu ważnych producentów wieprzowiny w krajach Wspólnoty, m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii czy też we Francji.

Komisja Europejska przewiduje także, że eksport mięsa wieprzowego w 2016 r. ukształtuje się na rekordowym poziomie 2 mln 714 tys. ton, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do poziomu wywozu z 2015 r. Wzrost ten będzie wynikał przede wszystkim ze znacznego zwiększenia sprzedaży wieprzowiny do Chin. Jak podaje Komisja już w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. eksport produktów wieprzowych do Chin zwiększył się o 106% do 1 mln 157 tys. ton przewyższając łączny wywóz do tego kraju w 2015 r. Silny popyt ze strony Chin jest uwarunkowany zmniejszającą się podażą na tamtejszym rynku. Według najnowszego raportu FAO (Food Outlook, październik 2016 r.), w 2016 r. Chiny wyprodukują 53 mln 994 tys. ton mięsa wieprzowego w ekwiwalencie tuszy, tj. o 1 mln 386 tys. ton lub 2,5% mniej niż w 2015 r. Zgodnie z prognozami FAO, w całym 2016 r. Chiny mogą zaimportować 1 mln 948 tys. ton wieprzowiny, czyli o 34,6% więcej niż przed rokiem. Na wzroście popytu ze strony Chin korzystają głównie kraje takie, jak: Niemcy, Hiszpania czy też Dania. Polska z powodu nałożonego zakazu, ze względu na afrykański pomór świń (ASF) w 2014 r., nie może nadal eksportować produktów wieprzowych na rynek chiński. Oczekuje się, że w 2017 r. eksport mięsa wieprzowego z UE-28, mimo niewielkiego spadku, utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na wciąż wysoki popyt ze strony Chin. Zdaniem Komisji Europejskiej wyniesie on 2 mln 578 tys. ton, i będzie co prawda o 5% niższy niż w 2016 r., ale odpowiednio o 32,9% i 17,8% wyższy niż w 2014 r. i 2015 r.

Trzeba zaznaczyć, że oczekiwany spadek produkcji unijnej wieprzowiny, niewielkie zmiany w poziomie spożycia mięsa wieprzowego na rynku wspólnotowym, a także wysoki popyt na rynkach pozaunijnych będą czynnikami wspierającymi ceny wieprzowiny na rynku Unii w 2017 r. Bieżący wysoki popyt na rynkach zewnętrznych jest kluczowym czynnikiem obserwowanym od początku 2016 r., który wpływa na wzrost cen żywca na rynku unijnym.

 

PAWEŁ KOSTRZYŃSKI - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009