Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Papierosy wciąż istotnym segmentem w eksporcie używek z Polski

27.10.2016

Od lat tytoń i wyroby tytoniowe stanowią najważniejszą grupę towarów w eksporcie używek (jak określane są łącznie produkty z kategorii: tytoń i wyroby tytoniowe, artykuły z grupy kawa, herbata oraz ich ekstrakty, kakao, przyprawy, alkohole, w tym wódki, wino i piwo, wody mineralne i napoje bezalkoholowe) z Polski. W pierwszej połowie bieżącego roku produkty z tej kategorii stanowiły 55,2% wartości ogółu wywożonych za granice używek. W okresie tym z naszego kraju wyeksportowano tytoń i wyroby tytoniowe o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR (dokładnie1,002 mld EUR). Podgrupa ta w ostatnich latach charakteryzowała się dość wysoką dynamiką wzrostu wartości eksportu, jednak w I połowie 2016 roku na skutek niższych cen odnotowano niespełna 10% spadek wartości wywozu przy 3% zwyżce wolumenu. Główną rolę odgrywa tu eksport papierosów (86,4% wartości wywożonych towarów z tej podgrupy).

90,9% wyrobów tytoniowych trafia z Polski do państw Unii Europejskiej, głównie do Niemiec i Holandii. W pierwszym półroczu bieżącego roku w kierunkach tych zaobserwowano znaczne zwyżki wartości eksportu odpowiednio o 74,2% do 146,7 mln EUR oraz +32,7% do 119,6 mln EUR. Na trzecim miejscu z 47,6% zniżką wartości wywozu towarów z tej grupy pozostały Włochy (105,8 mln EUR). Te trzy kraje w pierwszym półroczu 2016 roku miały łącznie ponad 37% udział w wartości eksportu wyrobów tytoniowych. Wśród pierwszej dziesiątki państw pod względem wartości odbieranych z Polski wyrobów tytoniowych są wyłącznie kraje Unii Europejskiej. Oprócz wyżej wymienionych towary te trafiają również do Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech, Belgii, Hiszpanii, na Węgry i do Słowacji. Jednak nie tylko w UE papierosy z Polski cieszą się popularnością. Zdobywają one również uznanie w Australii. Po pierwszym półroczu bieżącego roku wartość eksportu w tym kierunku osiągnęła poziom 10,2 mln EUR, a jeszcze w ubiegłym roku wywóz do tego kraju był znikomy.

Eksport wyrobów tytoniowych z Polski od 2004 roku przeżywał rozkwit i zwiększał się bardzo dynamicznie. Rozwój tego segmentu był po przystąpieniu do Unii najbardziej dynamiczny wśród wszystkich produktów z kategorii używek. Znaczący wpływ na strukturę geograficzną wywozu produktów tej kategorii miał fakt akcesji Polski do UE. Jeszcze w 2003 roku ponad 22% eksportu wyrobów tytoniowych trafiało do Rosji, pozostałymi ważnymi rynkami były Czechy, Litwa, Ukraina oraz Węgry i Rumunia. Wartość wywozu kształtowała się na poziomie 73,3 mln EUR, a do państw Wspólnoty trafiało tylko ok. 21% produktów z tej kategorii (za 15,4 mln EUR). Już od 2004 roku zaobserwowano wzrost wartości wysyłek do państw Unii Europejskiej, kiedy to niemal sześciokrotnie wzrosła wartość eksportu do Niemiec i znacznie zmniejszyły się dostawy do Rosji. W okresie tym odnotowano 75% wzrost wywozu wyrobów tytoniowych poza granice Polski, a ich eksport do państw UE wzrósł dwuipółkrotnie do 53,8 mln EUR. Nowymi głównymi rynkami dla tytoniu i wyrobów tytoniowych wywożonych z Polski stały się wtedy Francja, Niemcy i Węgry. Już niemal 42% eksportowanych wyrobów tytoniowych trafiało na rynek Wspólnoty. W kolejnych latach wywóz tych produktów stale się powiększał i w 2011 roku osiągnął wartość blisko osiemnastokrotnie wyższą niż w 2003 roku (niespełna 1,3 mld EUR). Znaczenie państw UE wzrosło w tym okresie do 89,3%.

Adam Bugała FAMMU/FAPA

Słowa kluczowe : papierosytytońeksporthandelUEAustraliaPolska


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009