Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek mięsa i drobiu

Bardzo dobre wyniki w eksporcie drobiu w 2014 r.

30.04.2015

Polski eksport mięsa drobiu systematycznie rośnie, dynamika wzrostu uległa znacznemu przyśpieszeniu od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jedynie w 2009 r. miało miejsce załamanie sprzedaży na rynki zagraniczne, z uwagi na spowolnienie gospodarcze na rynku unijnym. Udział eksportu w produkcji mięsa drobiowego w Polsce również sukcesywnie zwiększa się i wynosi obecnie ponad 30%.

W 2014 r. dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu przekroczyło 1,3 mld EUR i było o 20% wyższe od wyników z 2013 r. Wolumen eksportu zwiększył się o 19% do ok. 800 tys. ton, wartość wzrosła również o 19% do ponad 1,6 mld EUR. Tradycyjnie około 90% wpływów z eksportu polskiego sektora drobiu stanowiło mięso i podroby, a w ciągu roku wartość wysyłek tych produktów wzrosła o 22%. Bardzo dobry rezultat uzyskano również ze sprzedaży przetworów drobiowych za sumę o 14% większą niż przed rokiem. Eksport żywca drobiu z Polski od kilku lat miał tendencję rosnącą, w 2014 r. jego wartość była jednak o 6% niższa.

Głównymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa członkowskie UE, a wśród nich przewodziły Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja.
W strukturze towarowej sprzedaży na rynek unijny dominowały świeże i schłodzone elementy kurcząt i indyków. Polskie mięso kurcząt brojlerów utrzymało konkurencyjność cenową, jako najtańsze w całej UE. Przeciętne ceny sprzedaży kurcząt w Polsce stanowiły 71% średniej unijnej. Relatywnie niski poziom cen w naszym kraju wpływał na konkurencyjność polskiej oferty handlowej na rynku UE i przyczynił się do wzrostu eksportu.

W 2014 r. Polska była trzecim z grona państw UE eksporterem drobiu na rynki krajów trzecich. Wyprzedzili nas tylko Holendrzy i Francuzi, a za nami uplasowali się tym razem Niemcy. Największym odbiorcą polskiego drobiu spoza UE było afrykańskie państwo Benin. W strukturze towarowej wysyłek na ten rynek największy udział miały mrożone połówki lub ćwiartki z kurcząt. Kolejnym ważnym rynkiem zbytu z grona krajów trzecich był Hongkong, a w asortymencie wywozu dominowały tańsze, mrożone elementy mięsa drobiu, głównie bardzo popularne wśród tamtejszych konsumentów skrzydełka, nogi i łapki kurcząt oraz gęsi. Wysoka dynamika wzrostu eksportu drobiu z Polski miała miejsce również miejsce w stosunku do innych państw afrykańskich – Kongo, Togo, Liberii i Gabonu. Azjatyckie, afrykańskie czy bliskowschodnie rynki zbytu mają coraz większe znaczenie dla polskich i unijnych eksporterów drobiu, jednak rośnie tam konkurencja, głównie ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. W 2014 r. sprzedaż polskiego mięsa drobiu do Rosji  zmniejszyła się o ponad 60%,  zarówno ze względu na wprowadzenie embarga w sierpniu ub. r., jak i starania Rosjan do uzyskania samowystarczalności w zakresie produkcji drobiu i uniezależnienia od importu. W wywozie do Rosji i na Ukrainę przeważały tańsze, mrożone produkty – głównie elementy oraz podroby z kurcząt i indyków

Najważniejszymi rynkami zbytu dla żywca drobiu z Polski w roku ubiegłym były tradycyjnie kraje należące do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i Niemcy. W strukturze sprzedaży na rynki wschodnie (głównie Ukraina, Rosja i Białoruś) przeważały pisklęta kurcząt i indyków. Niemcy były natomiast największym odbiorcą drobiu rzeźnego z Polski.

Wielkość importu drobiu do Polski w 2014 r. wyniosła ok. 135 tys. ton i była o 9% wyższa niż rok wcześniej, natomiast wartość wzrosła o 17% do 223 mln EUR. W zakupach dominował żywiec drobiowy, rosnąc w ciągu roku o 24% ilościowo i o 27% pod względem wartości. Najważniejszymi dostawcami żywca do Polski były kraje unijne, a wśród nich głównie Niemcy, Czechy i Holandia.

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009