Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze

10.07.2014

Komisja Europejska proponuje połączyć w jedno i wzmocnić istniejące obecnie programy „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”. Wniosek taki zaproponowano w kontekście malejącego spożycia zdrowych produktów oraz wzmocnienia aspektu edukacyjnego programów, a także w celu  przyczynienia się w walce z otyłością. Funkcjonujący pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo — czuj się dobrze” nowy program, tworzący więź między rolnictwem a szkołą, kładzie większy nacisk na działania edukacyjne służące pogłębieniu wiedzy dzieci na temat zdrowych nawyków żywieniowych, gamy dostępnych produktów rolnych, a także kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpadów żywnościowych.

 Dzięki proponowanym zmianom Unia Europejska chce odwrócić tendencję spadkową w spożyciu oraz poszerzać wiedzę dzieci na temat potencjalnych korzyści związanych z tymi produktami. Jest to ważny środek służący wprowadzeniu trwałych zmian w nawykach żywieniowych dzieci, a także skuteczniejszemu uświadomieniu obywatelom, przed jak ważnymi stoją wyzwaniami.

Nowy program zostanie ujęty we wspólne prawne i finansowe ramy, co usprawni i uprości procedury administracyjne w obydwu istniejących programach. Istnienie jednych ram zmniejszy obciążenia administracyjne i organizacyjne dla organów krajowych, szkół i dostawców, a sam program stanie się bardziej skuteczny. Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne dla państw członkowskich, dysponujących również pewną swobodą w wyborze produktów, które pragną dostarczać.

Jak już zaplanowano w zeszłorocznym porozumieniu w sprawie przyszłych wydatków UE, nowy program, po jego przyjęciu, dysponować będzie budżetem w wysokości 230 mln euro na rok szkolny (150 mln euro na owoce i warzywa oraz 80 mln euro na mleko). Dla porównania obecny budżet na 2014 roku wynosi 197 mln euro (odpowiednio 122 mln euro i 75 mln euro). Wniosek Komisji Europejskiej został przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz do  konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, iż program „Mleko w szkole” został zainicjowany w 1977 roku, a program „Owoce w szkole” – w roku 2009. Beneficjentem obu programów jest co roku prawie 30 mln dzieci (ponad 20 mln korzysta z programu „Mleko w szkole” i 8,5 mln z programu „Owoce w szkole”). Potrzeba takich programów wydaje się dzisiaj jeszcze bardziej aktualna w świetle obserwowanej w perspektywie średniookresowej tendencji spadkowej w zakresie spożycia owoców, warzyw i mleka oraz pojawiających się wyzwań związanych z żywieniem. W większości krajów spożycie owoców i warzyw przez dzieci spada i utrzymuje się poniżej zalecanej dawki dziennej. Spożycie mleka spożywczego również się zmniejsza, a dzieci jedzą coraz chętniej produkty wysoko przetworzone. Nadwaga i otyłość stanowią prawdziwy problem: w 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia szacowała, że około jedna trzecia dzieci w wieku od 6 do 9 lat w UE cierpi na nadwagę bądź otyłość. Jest to tendencja dynamicznie rosnąca: w 2008 roku szacunki wskazywały, że dotyczy to 1 dziecka na 4.

Opracowanie: Dagmara Długokęcka na podstawie inf. Komisji Europejskiej


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009