Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Branżowy program promocji

10.07.2014

Branżowe programy promocji mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływać na daną branżę jako całość. Branżowe programy promocji składają się z dwóch komponentów (części):

Komponent A – opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców,

Komponent B - opracowanie i realizacja branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości.

Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, program promocji uwzględniać będzie zdywersyfikowane formy promocji (np: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowania i produkcji artykułów oraz materiałów promocyjnych), które dostosowane będą do specyfiki danej branży.

W przypadku produktów rolno – spożywczych w Polsce Branżowym Programem zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

Uczestnikami Branżowego Programu Promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej

Klasyfikacji Działalności 2007:

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

10.71.Z - Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

10.72.Z - Produkcja wyrobów ciastkarskich,

10.73.Z - Produkcja makaronów,

10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,

11.01.Z - Produkcja wódek,

11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

11.05.Z - Produkcja piwa.

Dobrze byłoby aby przedsiębiorcy zgłaszający chęć udziału w branżowym programie promocji posiadali:

1. uprawnienia do wprowadzania swoich produktów (polskich specjalności żywnościowych) na rynki objęte kampanią i/lub posiadali stosowne certyfikaty (tam gdzie jest to wymagane) lub potwierdzenie rozpoczęcia procedury ubiegania się o stosowne uprawnienia i certyfikaty,

2. odpowiedni potencjał eksportowy uwzględniający możliwość zbytu odpowiednich grup produktów na poszczególnych rynkach docelowych.

Uczestnikiem Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych może zostać każdy przedsiębiorca spełniający wyżej wymienione warunki.

Obecnie Agencja Rynku Rolnego prowadzi w branży spożywczej w ramach Branżowego Programu Promocji Branży promowanie Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program realizowany jest od czerwca 2012 do maja 2015 i obejmuje następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Celem Programu jest wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

Łączna kwota środków przewidziana na realizację branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych wynosi 4 392 727,56zł, w tym 3 933 334,93 zł na promocję branży jako całości (Komponent B).

Opracowanie: Dagmara Długokęcka na podstawie ARR


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009