Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Polski handel zagraniczny olejami w 2013 roku

12.06.2014

W 2013 roku polski eksport olejów roślinnych na rynki zagraniczne był na poziomie 365,6 tys. ton o wartości 314,5 mln EUR wobec 208,1 tys. ton za 207,4 mln EUR rok wcześniej. W strukturze towarowej eksportu tej grupy artykułów największy udział przypadł olejowi rzepakowemu (95% wolumenu i 94% wartości). Eksport innych olejów poza słonecznikowym (około 3% eksportowanej ilości) był na nieznacząco niskim poziomie. W rozpatrywanym okresie największym odbiorcą oleju rzepakowego z Polski były Czechy (32% wolumenu), Niemcy (29%) oraz Słowacja (23%), a łącznie około 93% oleju rzepakowego trafiło do państw Unii Europejskiej.

W 2013 roku wobec 2012 o 3% zmniejszyła się ilość podstawowych olejów sprowadzanych do Polski. Wartość importu olejów roślinnych była na poziomie 468,6 mln EUR (-11%). Wolumen zakupów w tej grupie również zmniejszył się o około 3% do 511,6 tys. ton.  Oleje stanowiły około 1/4 wartości polskiego importu oleistych oraz tylko 13% jego ilości. W strukturze towarowej importu (podobnie jak we wcześniejszych latach) największy udział miał  olej palmowy (48% wartości importu), olej rzepakowy (16%), słonecznikowy oraz sojowy (po około 11%). Najmniejsze znaczenie w imporcie miały: olej kokosowy oraz oliwa z oliwek ( po około 6%). W 2013 roku ujemne saldo wymiany handlowej olejami roślinnymi poprawiło się o 166,2 mln Euro do minus 154,1 mln EUR wobec minus 320,3 mln EUR rok wcześniej. W wymianie handlowej miał miejsce około 52% wzrost wartości eksportu przy równoległym spadku wartości importu o około 11%.

Opracowanie: Witold Rodkiewicz - FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009