Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Komisja Europejska wspiera rolnictwo ekologiczne

07.04.2014

W marcu bieżącego roku  Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Założenia nowego dokumentu to zaktualizowanie przepisów tak, aby sektor ten mógł się dalej rozwijać i reagować na przyszłe wyzwania. Przypomnijmy, iż rynek produktów ekologicznych w Unii Europejskiej  wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Przede wszystkim należy położyć nacisk na rozwianie wszelkich obaw konsumentów kupujących produkty ekologiczne i producentów produkujących je  oraz wyeliminować niedociągnięcia obecnie istniejącego już  systemu.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej przyszłość sektora produkcji ekologicznej w UE zależy od jakości i rzetelności produktów sprzedawanych z europejskim logo produkcji ekologicznej, a wszystkim uczestnikom rynku zależy na rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego osiągniętego dzięki umocnieniu zaufania konsumentów do produktów ekologicznych i usunięciu wszelkich przeszkód na drodze jego rozwoju. Nowe założenia mają na celu zapewnienie konsumentom lepszych gwarancji co do żywności wyprodukowanej ekologicznie i sprzedawanej w UE, a rolnicy, producenci i detaliści będą mieć dostęp do szerszego rynku, zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami.

Nowa propozycja Komisji skupia się na trzech głównych celach:

  • utrzymaniu zaufania konsumentów
  • utrzymaniu zaufania producentów
  • ułatwieniu rolnikom przejścia na produkcję ekologiczną

A w szczególności proponuje się:

  • wzmocnienie i ujednolicenie przepisów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do produktów importowanych, poprzez wyeliminowanie wielu odstępstw, jeśli chodzi o produkcję i kontrole;
  • wzmocnienie kontroli poprzez oparcie jej na analizie ryzyka;
  • ułatwienie drobnym rolnikom podjęcia działalności ekologicznej dzięki wprowadzeniu możliwości skorzystania z systemu certyfikacji grupowej;
  • lepsze rozwiązanie kwestii związanych z międzynarodowym wymiarem handlu produktami ekologicznymi poprzez dodanie nowych przepisów dotyczących wywozu,
  • uproszczenie prawodawstwa w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych dla rolników i poprawy przejrzystości.

Aby pomóc ekologicznym rolnikom, producentom i detalistom w dostosowaniu się do proponowanych zmian w polityce oraz w sprostaniu wyzwaniom przyszłości, Komisja zatwierdziła plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie. W planie działania przewidziano między innymi lepsze informowanie rolników na temat rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw zachęcających do rolnictwa ekologicznego opracowywanych w ramach polityki rolnej UE oraz wzmocnienie powiązań między unijną działalnością badawczą i projektami innowacyjnymi oraz produkcją ekologiczną przy jednoczesnych zachęceniu do wykorzystywania żywności ekologicznej, np. w szkołach.

Powyżej przedstawione informacje to na razie wniosek, który dopiero zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, a opiera się on na wynikach szeroko zakrojonych konsultacji rozpoczętych już w 2012 roku oraz na konsultacjach z udziałem Unii Europejskiej  i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie produkcji ekologicznej.

Warto pamiętać, iż rolnictwo ekologiczne to połączenie najkorzystniejszych dla środowiska praktyk, wysokiego stopienia różnorodności biologicznej, ochrony zasobów naturalnych i wysokich normy produkcji wykorzystującej substancje i procesy naturalne. Przewiduje ono istnienie specyficznego rynku kształtowanego przez specyficzny popyt konsumentów, przy jednoczesnym dostarczaniu dóbr publicznych w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.

Opracowanie: Dagmara Długokęcka FAMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009