Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

Zmiany w promocji unijnych produktów rolnych

19.12.2013

Pod koniec Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt reformy polityki informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów. Poprzez zwiększanie budżetu przeznaczonego na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych oraz bezpośrednie i realne wsparcie europejskich agencji wykonawczych przy wdrażaniu tych działań nowa polityka promocyjna ma stać się prawdziwym narzędziem podboju rynków. Działania prowadzone pod hasłem „Enjoy, it's from Europe” w ramach prawdziwie europejskiej strategii mają spowodować, że osoby pracujące w tym sektorze otworzą się na rynki międzynarodowe, a konsumenci będą bardziej świadomi wysiłków podejmowanych na rzecz jakości produktów.

Ponadto nowa strategia ma umożliwić koncentracje działań na najważniejszych produktach, rynkach lub grupach docelowych.

W czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odegrać ważną rolę w planowanych zmianach. Poza tym europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów, a przy wartości eksportu ponad 110 mld euro produkty rolne to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej na kraje unijne przypada około 18% światowego eksportu i około 20% światowego importu produktów rolnych, co tym samym czyni je światowymi liderami w globalnym handlu zagranicznym tymi produktami.

 Do najważniejszych elementów proponowanych zmian należą:

 - stopniowe zwiększanie budżetu przeznaczonego na działania informacyjne i promocyjne w celu zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020 r.,

 - wprowadzenie europejskiej strategii promocji, określającej kluczowe priorytety działań, co pozwoli przede wszystkim na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych m.in. na konkretne grupy docelowe, produkty, tematy lub rynki, a rozszerzenie i i działanie strategii miałoby doprowadzić do:

a) rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii: 60% współfinansowania z UE zamiast 50%;

b) na rynku wewnętrznym – podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;

- rozszerzenie zakresu stosowanych środków, tj. stworzenie regulacji umożliwiających - stosowanie oświadczenia o pochodzeniu i marce produktu, rozszerzenie grupy beneficjentów poprzez włączenie organizacji producenckich oraz listy produktów kwalifikowanych do wsparcia zwłaszcza przetworzonych produktów rolno – spożywczych, uznawanych przez europejskiej systemy jakości,

 - uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej (zamiast obecnej dwuetapowej) oceny ofert programów, która prowadzona będzie przez teraz jedynie przez Komisję Europejską (do tej pory selekcja przeprowadzana była przez państwo członkowskie i następnie dopiero przez Komisję Europejską),

 - ułatwienie zarządzania projektami wielonarodowymi czyli przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich poprzez wykorzystanie punktu kompleksowej usługi w Komisji Europejskiej.

Zatwierdzony przez KE wniosek legislacyjny zostanie teraz przesłany do Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które uchwalą ostateczny kształt polityki.

Prawdopodobnie prawo na poziomie unijnym zostanie uchwalone już przez nowy Parlament Europejski, a akty wykonawcze do nowego programu zaczną obowiązywać pod koniec 2015 lub na początku 2016 roku. Obowiązująca polityka nadal funkcjonuje, a programy promocji produktów rolnych koordynowane są tak jak do tej pory w Polsce przez Agencję Rynku Rolnego.

Opracowanie: Dagmara Długokęcka FAMMU/FAPA na podstawie Komisja Europejska


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009