Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Pozostałe informacje

UE zatwierdziła krajowe programy dla pszczelarstwa na lata 2014-2016

07.10.2013

Pszczelarstwo ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w UE i po 2013 r. będzie nadal korzystało z unijnego wparcia w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zgodnie z unijną strategii ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. W dn. 18 lipca 2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła krajowe programy dla pszczelarstwa w UE na lata 2014-2016. Całkowita kwota unijnego dofinansowania została zwiększona do 33,1 mln euro rocznie ze względu na przystąpienie Chorwacji do UE. Rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji krajowych programów w okresie 2011-2013, przy wkładzie unijnym w wysokości ok. 32 mln euro rocznie. O dofinansowanie programów pszczelarskich na kolejne trzy lata aplikowały wszystkie państwa członkowskie.

Wkład finansowy Unii w krajowe programy pszczelarskie ustalany jest w oparciu o liczbę uli w danym państwie. Największym beneficjentem nowych programów będzie Hiszpania, która otrzyma ok. 5,3 mln euro rocznie, co odpowiada liczbie ponad 2,4 mln uli. Kolejnymi krajami pod względem wysokości wsparcia UE będą Francja (ok. 3,5 mln euro), Rumunia (ok. 3,3 mln euro), Włochy i Grecja (po ok. 2,8 mln euro). Dofinansowanie polskiego programu z budżetu UE wyniesie ok. 2,7 mln euro rocznie, oszacowane w oparciu o liczbę ok. 1,28 mln uli.

Krajowe programy dla pszczelarstwa umożliwiają częściową rekompensatę utraty rojów pszczelich. Celem tych działań jest wyrównanie strat w przychodach, poprawa systemu informacji, zapewnienie przejrzystości rynku oraz poprawa kontroli jakości. UE finansuje połowę kosztów kwalifikowanych działań realizowanych w ramach tych programów. Refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań:

  •  pomoc techniczna dla pszczelarzy i związków pszczelarskich
  •  zwalczanie choroby pasożytniczej pszczół – warrozy
  •  racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli
  •  wykonanie analiz jakości miodu
  •  ponowne zasiedlanie uli
  •  wdrażanie programów badawczych

Krajowy program dla pszczelarstwa w Polsce realizowany jest obecnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Jego finansowanie wynosi ok. 5 mln euro rocznie, w tym wkład unijny ok. 2,5 mln euro rocznie. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu są związki, stowarzyszenia, zrzeszenia i spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarstwa.

UE nie jest samowystarczalna w zakresie podaży miodu, produkuje go rocznie ok. 220 tys. ton, a sprowadza z krajów trzecich ok. 140 tys. ton, co stanowi ok. 40% spożycia. Głównymi dostawcami miodu do UE są Chiny i Argentyna. Średnia produkcja miodu w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynosiła 15 tys. ton rocznie. Polska importuje coraz większe ilości miodu, kilkanaście tysięcy ton rocznie. W 2012 r. sprowadzono do kraju 14,2 tys. ton miodu – o 3% więcej niż rok wcześniej i aż o połowę więcej niż w 2010 r. Największymi dostawcami miodu do Polski w 2012 r. były Chiny, Ukraina i Bułgaria.

Opracowanie: Ewa Siemeńska FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009