Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Perspektywy na rynku zbóż w sezonie 2013/2014

12.06.2013

Prognozy zbiorów zbóż na świecie

Prognozy formułowane przez wiodące ośrodki analityczne wskazują na wzrost zarówno światowej, jak i unijnej produkcji zbożowej w sezonie 2013/14. Najbardziej aktualną obecnie prognozą, która pojawiła się pod koniec maja br., są przewidywania Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC). Rada podwyższyła przewidywane zbiory zbóż na świecie – z wcześniejszych 1906 mln ton do 1916 mln ton, a zapasów końcowych – z 361 mln ton do 367 mln ton.

Prognoza zbiorów pszenicy to 682 mln ton, tj. o 4,1% więcej niż sezon wcześniej. Na wzrost produkcji ma się złożyć zarówno większa powierzchnia upraw, jak i lepsze plonowanie. Zapasy końcowe mają się zwiększyć z 334 mln ton w sezonie 2012/13 do 367 mln ton w  sezonie 2013/14.

Powiększ

IGC podwyższyła również prognozę zbiorów kukurydzy na świecie – z 939 mln ton 945 mln ton. Oznaczałoby to wzrost o 10,4% sezon do sezonu. Pomimo rekordowych zbiorów tego gatunku odnotowanych w krajach Ameryki Południowej, zapasy na koniec sezonu 2012/13 będą wyjątkowo niskie, zwłaszcza biorąc pod uwagę kraje zaliczane do grona kluczowych dostawców tego gatunku. Jednak dzięki wysokim zbiorom w nadchodzącym sezonie zapasy na koniec sezonu 2013/14 mają się zwiększyć z 122 mln ton do 149 mln ton. Znacznej poprawy należy się przy tym spodziewać przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, będących największym producentem i eksporterem kukurydzy w skali globu.

Prognozy zbiorów zbóż w UE

Także w samej Unii tegoroczne zbiory zbóż zapowiadają się bardzo dobrze, w większości krajów oczekuje się wzrostu produkcji zbożowej, przy czym największe zwyżki będą miały miejsce tam, gdzie rok temu wystąpiła dotkliwa susza. Według majowych prognoz Strategie Grains unijna produkcja zbóż w nadchodzącym sezonie wyniesie 292,6 mln ton, tj. o 5% więcej niż w kończącym się sezonie.

Powiększ

Strategie Grains  prognozuje zbiory pszenicy zwyczajnej na 130,9 mln ton, tj. ok. 5% więcej niż rok wcześniej. Zbiory kukurydzy mają wynieść 66,4 mln ton, tj. o 15% więcej niż w zeszłym roku. Zbiory jęczmienia oszacowuje się na 55,3 mln ton, tj. o 1,1 mln ton więcej w porównaniu z przewidywaniami z poprzedniego miesiąca i o 1% więcej niż w 2012 roku. Prognozowana produkcja jęczmienia jarego, wykorzystywanego przede wszystkim w produkcji piwa i whisky, wynosi 11,6 mln ton wobec 12,2 mln ton rok wcześniej. Ocenia się, że uprawy jęczmienia jarego rozwijają się dobrze pomimo opóźnień w zasiewach spowodowanych przez bardzo długi okres zimowy.

Spodziewane odbudowanie zapasów, wzrost znaczenia krajów Basenu Morza Czarnego i spadek cen

Jeśli obecne dobre prognozy zostaną zrealizowane to powinno to umożliwić przynajmniej częściowe odbudowanie zapasów. Należy tez spodziewać się spadków cen zbóż, w tym paszowych, co będzie dobrą wiadomością dla hodowców.

Co istotne zwyżki produkcji zbóż spodziewają się kluczowi ich dostawcy. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza oczekiwany wzrost zbiorów i eksportu w krajach Basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina i Kazachstan). Dotychczas jeśli w tej grupie eksporterów odnotowywano wysoką podaż w latach urodzaju, to przekładało się to na zaostrzenie konkurencji o najważniejsze rynki zbytu i w konsekwencji prowadziło do spadku cen. Już obecnie ceny zaczynają powoli się obniżać reagując na prognozy, jednak niska dostępność zbóż w niektórych krajach powstrzymuje je przed większymi spadkami.

Przypomnijmy, że Unia w 2003 r. w odpowiedzi na napływ taniego ziarna z Ukrainy i Rosji zdecydowała się na wprowadzenie systemu kontyngentów taryfowych w imporcie pszenicy niskiej i średniej jakości, a także jęczmienia paszowego i kukurydzy. W kończącym się sezonie cła w ramach tych kontyngentów były zawieszone, ale już z początkiem nowego sezonu Unia zapowiedziała ich przywrócenie. Wszystko wskazuje na to, że z dniem 1 lipca br. nastąpi powrót do wcześniejszych stawek celnych w wysokości 12 EUR/tonę dla pszenicy niskiej i średniej jakości oraz 16 EUR/tonę dla jęczmienia paszowego, importowanych na unijny obszar celny w ramach kontyngentów taryfowych.

Na tym etapie nie wolno jednak zapominać, że w sytuacji nasilających się anomalii pogodowych na świecie w okresie ostatnich kilku sezonów, nawet najbardziej optymistyczne prognozy mogą się nie sprawdzić. Tak było np. w ubiegłym sezonie, kiedy w Stanach Zjednoczonych prognozowano rekordowe zbiory kukurydzy. Jednak długotrwała susza spowodowała ogromne starty. Podobna sytuacja miała miejsce w krajach południowej i wschodniej Europy. Jeśli jednak obecne prognozy znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistych wynikach produkcji zbożowych, to należy oczekiwać wysokiej podaży zbóż.

Opracowanie: Maria Kosewska – FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009