Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Polski eksport ziarna zbóż w 2012 r.

24.04.2013

W 2012 r. Polska zwiększyła eksport zbóż w stosunku do 2011 r. Intensyfikacja sprzedaży miała miejsce przede wszystkim w drugiej połowie roku. Ubiegłoroczny wywóz ziarna wyniósł 2,9 mln ton o wartości 672 mln EUR wobec 1,5 mln ton o wartości 327 mln EUR rok wcześniej. W rezultacie bilans w polskim handlu zagranicznym ziarnem zbóż znacznie się poprawił – z minus 111 mln EUR w 2011 roku do 269 mln EUR.

W drugim półroczu wyraźnie zwiększył się eksport zwłaszcza kukurydzy i pszenicy miękkiej. Miesięczne wyniki sprzedaży kukurydzy były najwyższe w październiku i listopadzie ub.r. – odpowiednio 307 tys. ton i 327 tys. ton. W przypadku pszenicy miękkiej największą miesięczną sprzedaż odnotowano we wrześniu (216 tys. ton) oraz w listopadzie ub.r. – 263 tys. ton. Eksport żyta i jęczmienia był najwyższy zaraz po żniwach, tj. w sierpniu i wrześniu ub.r.

Najwyższy udział w strukturze eksportu ziarna zbóż miała pszenica (36% w ujęciu ilościowym i 38% w ujęciu wartościowym). Drugie miejsce przypadło kukurydzy (37% w ujęciu ilościowym i 35% wartościowo). Na trzeciej pozycji w sprzedaży znalazł się jęczmień (11% zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym), a na czwartej pozycji żyto (9% wartościowo i 10% w ujęciu ilościowym).

W strukturze geograficznej eksportu pszenicy (łącznie z mieszankami żyta i pszenicy) największy udział przypadał Niemcom – 53%. Drugie miejsce wśród odbiorców zajęła Arabia Saudyjska – 12%, a trzecie Algieria – 10%. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Wielka Brytania (8%), Irlandia (7%), Dania (4%), Holandia (2%), Szwecja (2%) i Czechy (1%).

Tradycyjnie największym importerem polskiego żyta są Niemcy. W rozpatrywanym okresie 49% wolumenu eksportu tego gatunku trafiła właśnie na niemiecki rynek.  Wśród odbiorców tego gatunku należy wymienić poza tym: Hiszpanię (31%), Holandię (7%), Czechy (5%), Słowację (3%),  Portugalię (2%), Austrię (1%) i Finlandię (1%).

Wśród odbiorców kukurydzy z Polski również dominowały Niemcy – 41% sprzedanej ilości.  Znaczne ilości wyeksportowano poza tym: do Irlandii (22%), Wielkiej Brytanii (9%), Czech (9%), Danii (6%), Belgii (3%), Holandii, Węgier, Szwecji – po ok. 2% oraz Słowacji, Norwegii, Austrii, na Litwę i do Islandii – po ok. 1%. Najwięcej jęczmienia sprzedaliśmy do: Niemiec (47%). Na kolejnych pozycjach wśród odbiorców znalazły się: Irlandia (13%), Holandia (10%), Tunezja (8%), Algieria (7%), Francja (4%), Portugalia (3%), Wielka Brytania (2%), Maroko (2%), Węgry, Norwegia, Czechy i Finlandia – po ok. 1%.

Dominującym odbiorcą w eksporcie gryki, prosa i mozgi były Niemcy (89% wolumenu sprzedaży). Mniejsze ilości tych ziaren trafiły do Holandii (5%), Włoch (2%), Belgii (2%) oraz Austrii i Francji. Owies  został wyeksportowany do następujących krajów: Hiszpanii (44%), Niemiec (19%), Portugalii (15%), Szwecji (13%), Holandii (6%) oraz do Czech (1%).

Opracowanie: FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009