Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Perspektywy dla globalnego rynku soi i oleistych w sezonie 2012/13

13.03.2013

Spośród surowców oleistych ze względu na skalę produkcji soja ma największe znaczenie. W poprzednim roku susza w USA przyczyniła się do redukcji tamtejszych zbiorów. Pierwsze prognozy USDA z maja zeszłego roku przewidywały zbiory soi w USA na 87,2 mln ton, ale do sierpnia 2012 roku zredukowano je o około 14 mln ton. Kolejne szacunki od października 2012 roku do lutego 2013 roku poprawiły się wobec tych wcześniejszych. Oceny w styczniu, lutym i ostatnie w marcu’2013 roku oscylują wokół 82,1 mln ton tj. tylko 5,1 mln ton mniej niż zakładano w maju zeszłego roku. Tymczasem zmieniają się perspektywy zbiorów soi w Ameryce Południowej. Od grudnia’2012 z powodu niekorzystnej pogody topnieją prognozy zbiorów w Argentynie z 55 mln ton do 51,5 mln ton w marcu br. W ciągu miesiąca na skutek suszy oraz ograniczenia zasiewów soi prognozy w tym kraju zredukowano tym razem o 1,5 mln ton tj. o 2,8%. Równolegle perspektywy zbiorów w Brazylii poprawiły się z 81 mln ton w grudniu’2012 do 83,5 mln ton w marcu br., co częściowo zrekompensowało straty w Argentynie. W ciągu miesiąca w wyniku pogorszenia perspektyw zbiorów soi w Argentynie, prognozy światowej produkcji soi w sezonie 2012/13 zostały zmniejszone o 0,6% do 268 mln ton (-1,5 mln ton) wobec 238,7 mln ton sezon wcześniej oraz 263,6 mln ton w sezonie 2010/11. O poziomie zbiorów soi w sezonie 2012/13 ostatecznie zadecydują wyniki zbiorów w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Paragwaj), które wkrótce powinny się zmaterializować. Obecnie zbiory soi największych producentów w tym USA, Ameryka Płd., Chiny oraz UE prognozowane są na 230,6 mln ton (spadek o 0,6% wobec lutego br.), ale dalej perspektywy globalne dla produkcji i podaży soi są optymistyczne.

W wyniku zmian bilansu dla soi opublikowanego w dniu 8 marca br. zmniejszono prognozy jej światowego przerobu z 232,1 mln ton do 230,6 mln ton (wobec 226,8 mln ton w sezonie 2011/12), co wpłynie na zmniejszenie produkcji śruty sojowej oraz oleju sojowego.

W sezonie 2012/13 globalna produkcja surowców oleistych prawdopodobnie będzie na poziomie około 466,8 mln ton (wobec 466,87 w lutym br.), czyli nieznacznie mniej niż zakładano przed miesiącem, na skutek redukcji globalnej produkcji soi i słonecznika, zrekompensowanego poprawą perspektyw zbiorów rzepaku i bawełny.

Handel zagraniczny surowcami oleistymi i ich wybranymi produktami w 2012 roku

W 2012 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz importu. Wartość eksportu tej grupy produktów powiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 25,1% do 633,2 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 22,9% do 2024,6 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 1391,6 mln EUR wobec minus 1140,8 mln Euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.

Wartość importu oleistych w poprzednim roku osiągnęła 2024,7 mln EUR, tj. o 22,9% więcej w stosunku do roku 2011. W strukturze towarowej największy udział „tradycyjnie” miały makuchy oleistych tj. 74% w ujęciu ilościowym w tym 53% stanowiła śruta sojowa. Nasiona oleistych stanowiły około 13% wolumenu importu całej grupy. Duże znaczenie odgrywały również oleje roślinne tj. 11%, a margaryny 2%. Wartość zaimportowanych nasion wzrosła o 10%, olejów o 3%, margaryn o 37%, a śrut o około 42%. W 2012 roku odnotowano wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 633,2 mln EUR, tj. więcej o 25,1% w stosunku do 2011 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 28,4% do 1236,5 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem śrut, margaryn oraz nasion. Należy odnotować, po spadku w 2011 roku, ponowny wzrost wartości (o 77%) oraz ilości eksportowanych nasion. O około 7% wzrosła sprzedaż za granicę olejów w ujęciu wartościowym, śrut o 52%, a margaryn o około 3%. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o 89% do około 115,8 mln Euro.

 

Autor: Witold Rodkiewicz FAMMU/FAPA

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009