Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      
Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych

Polski handel zagraniczny oleistymi i ich przetworami w pierwszej połowie 2012 rok

04.10.2012

W pierwszym półroczu 2012 r. w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano spadek eksportu oraz wzrost importu. Wartość eksportu tej grupy produktów zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 4,9% do 195,1 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 20,7% do 892,6 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 534,5 mln EUR wobec minus 697,5 mln Euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.

W pierwszym półroczu 2012 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. Wartość importu w tym okresie osiągnęła 892,6 mln EUR, tj. o 20,7% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. W strukturze towarowej tradycyjnie największy udział miały makuchy oleistych tj. 75% w ujęciu ilościowym (w tym – ok. 53% stanowiła śruta sojowa). Nasiona oleistych stanowiły około 13% wolumenu importu całej grupy. Duże znaczenie odgrywały również oleje roślinne tj. około 11%, natomiast margaryny 2%. Wartość zaimportowanych nasion wzrosła o około 70%, olejów o 3%, margaryn o 58%, a śrut o około 15%.

W pierwszym półroczu 2012 roku odnotowano niewielki spadek wartości eksportu grupy oleistych do 195,1 mln EUR, tj. mniej o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 3,3% do 424,1 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport margaryn, potem śrut i olejów oraz w mniejszym stopniu nasion, natomiast za kilkuprocentowy spadek odpowiada 31% zmniejszenie wartości eksportowanych olejów. Należy odnotować (po spadku w 2011 roku) ponowny wzrost wartości (+7%) oraz ilości eksportowanych śrut. Wzrosła sprzedaż za granicę nasion o około 22% w ujęciu wartościowym, a margaryn o 10%. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o 39% do około 14 mln Euro. W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział miały: śruty (65% w ujęciu ilościowym), margaryny (około 16%), oleje roślinne (około 12%) oraz nasiona (8%).

Witold Rodkiewicz FAMMU/FAPA


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009