Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zagrożenia naturalne. Szacowany bilans strat katastroficznych na świecie w 2013 r.

Występowanie zagrożeń ze strony środowiska naturalnego jest związane z poszczególnymi strefami geograficzno-klimatycznymi[1]. Wyróżnia się trzy główne obszary geograficzne:

  1. Obszar strefy równikowej i międzyzwrotnikowej – najbardziej narażony ze względu na natężenie i zasięg następujących zjawisk: cyklonów tropikalnych (w tym tornad i huraganów), lokalnych wiatrów w krajach pustynnych, trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, fal tsunami, katastrofalnych susz lub nadmiernych opadów i powodzi wielkich rzek, promieniowania UV-B oraz burz pyłowych;
  2. Obszar umiarkowanych szerokości geograficznych, w których leży również Polska – narażony na występowanie: huraganowych prędkości wiatru, lokalnych wiatrów dynamicznych w obszarach górsko-wyżynnych, lokalnych trąb powietrznych, powodzi i susz, bardzo mroźnych lub ciepłych zim, nadzwyczajnych opadów śnieżnych, wszelkiego rodzaju oblodzeń, lawin śniegowych lub błotnych, trzęsień ziemi i erupcji wulkanów, promieniowania UV-B i ozonu niskotroposferycznego;
  3. Obszar stref podbiegunowych – narażony na zmieniający się zasięg lodowego paku obu biegunów, dryfującej kry lodowej oraz erupcje wulkanów lub gejzerów.

Największe zagrożenia życia i straty gospodarcze powodują powodzie i maksymalne prędkości wiatru. Takie prawidłowości zaobserwowano również w Polsce. Poniższa tabela przedstawia rodzaje i okresy występowania ekstremalnych zjawisk opracowane na podstawie danych historycznych.

Żródło: Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, styczeń 2013

Globalne straty ekonomiczne powstałe w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka corocznie podsumowuje Swiss Re (towarzystwo reasekuracyjne o zasięgu ogólnoświatowym) w swoich raportach. Szacunki za 2013 rok[2] wskazują, że globalne straty wyniosły 130 miliardów USD, z czego straty ubezpieczone osiągnęły poziom 44 mld USD (większość z nich to straty w wyniku klęsk żywiołowych: 38 mld USD). Dla porównania i przypomnienia: straty ogólne w 2012 roku wyniosły 186 mld USD.

Jednostkowe wydarzenia, które w 2013 r. generowały największe koszty (również ubezpieczeniowe) to m.in. powodzie w Europie Środkowej i Wschodniej, a także huragany w Europie, w tym Huragan Ksawery, który dotkliwie zaznaczył działanie również w Polsce.

Opracowanie: SAEPR/FAPA

&nb


[1] Na podstawie opracowania „Wiatr w Polsce jako element zagrożenia”, H.Lorenc, IMGW 2005

[2] Pełny raport  “Natural catastrophes and man-made disasters in 2013” będzie opublikowany wiosną 2014 r.

<//span>

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009