Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wsparcie rolnictwa w krajach OECD i rozwijających się – raport 2013

18 września 2013 roku OECD opublikowało raport na temat polityk rolnych w 47 krajach reprezentujących 80% światowej produkcji rolnej. W tegorocznej edycji raportu OECD uwzględnione zostały wyniki m.in. 7 państw zaliczanych do tzw. gospodarek wschodzących (rozwijających się) - Brazylia, Chiny, Indonezja, Rosja, Kazachstan, Ukraina i RPA. Najważniejszym wskaźnikiem, stosowanym do oceny wysokości pomocy udzielanej producentom w sektorze rolnym w państwach OECD jest wskaźnik subsydiowania producentów rolnych (PSE - Producer Support Estimate). W przygotowanym raporcie, OECD wskazuje, że w 2012 r. nastąpił wzrost wsparcia kierowanego dla rolnictwa i odwrócenie niekorzystnego trendu spadkowego. Jak podają autorzy raportu analitycznego pt. Polityka rolna – monitoring i ocena 2013 wsparcie rolnictwa we wszystkich analizowanych krajach mierzone wskaźnikiem PSE wzrosło w 2012 r. i wyniosło 17% (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 15%). Dla państw należących do OECD wskaźnik ten dla 2012 r. wyniósł prawie 19%.

Przygotowany raport OECD wskazuje, że poziomy wsparcia znacznie różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami OECD. Dla porównania w okresie 2012 r. najniższe poziomy wsparcia były notowane w Nowej Zelandii (1%), Australii (3%) oraz Chile (3%). Natomiast krajami, w których krajowe wsparcie było na najwyższym poziomie należą Norwegia (63%), Szwajcaria (57%), Japonia (56%) oraz Korea (54%). Wśród państw rozwijających się, które odgrywają znacząco rolę w rolnictwie, najwyższy poziom wsparcia notowany był w Indonezji (21%), Chinach (17%) oraz Kazachstanie (15%).

Tendencje w analizowanych krajach OECD odzwierciedlają także sytuację w krajach UE-27, gdzie poziom wsparcia rolnictwa w 2012 r. wzrósł do 19%. Autorzy raportu wskazują, że osiągnięte porozumienie polityczne z czerwca 2013 r. w sprawie WPR na lata 2014-2020 nie spowoduje znaczących zmian we wsparciu rolnictwa w krajach UE. Ponadto autorzy zwracają uwagę na fakt, że w perspektywie średniookresowej wysokie ceny produktów rolnych będą nadal się utrzymywać, co wpłynie na poprawę dochodowości rolników i tym samym spowoduje dalsze ograniczanie wsparcia publicznego kierowanego do rolnictwa.

Ważnym aspektem będzie również włączenie polityki rolnej w odpowiednie mechanizmy, które przyczynią się do poprawy i wsparcia innowacji w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Natomiast wzrost wydatków na poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności oraz infrastruktury rynkowej i na obszarach wiejskich, znajdzie odzwierciedlenie we wzroście rentowności, konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju całego sektora rolniczego.

Opracowanie: FAPA / SAEPR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009