Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

23.07.2012

Wsparcie kampanii promocyjno-informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w UE i krajach trzecich.

Pod koniec czerwca 2012 r. Komisja Europejska (KE) zgodziła się na współfinansowanie 20 programów promujących produkty rolne w Unii Europejskiej oraz krajach trzecich – w tym dwa programy z Polski promujące mięso oraz produkty mleczne. Łącznie do KE wpłynęło 41 projektów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych. Łączny budżet 20 zatwierdzonych trzyletnich programów promujących to ponad 70,7 mln euro, z czego 35,9 mln euro zostanie dofinansowane z budżetu UE.

Głównym celem realizowanych kampanii promocyjnych i informacyjnych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem poprzez m.in. zachęcanie do ich konsumpcji, wzmacnianie wizerunku produktów w oczach konsumentów, a także wskazywanie konsumentom, że poszczególne produkty mają określone cechy oraz zalety gwarantujące ich wysoką jakość. Kampanie promocyjne mogą być realizowane w okresie minimum jednego roku, a maksymalnie trzech lat, oddzielnie na rynku unijnym oraz na rynkach krajów nienależących do UE. Współfinansowane przez UE (do 50%) działania promocyjno-informacyjne to m.in.: działania public relations, udział w targach, organizacja szkoleń, produkcja i emisja reklam telewizyjnych oraz radiowych. Natomiast 60% dofinansowanie ma miejsce w przypadku kampanii promujących spożycie owoców i warzyw przez dzieci, czy też zawierające informacje na temat zagrożeń płynących z nadmiernego spożywania alkoholu.

W 2011 r. w Polsce kontynuowane były następujące kampanie promocyjne i informacyjne:

  • Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System – PQS” (3-letnia kampania prowadzona na rynku polskim);
  • „Europejski stół - tradycja, nowoczesność, jakość” (2-letni program promujący mięso wieprzowe, wołowe i cielęce oraz jego przetwory na rynkach Chin, Tajlandii, Singapuru, Rosji oraz Ukrainy);
  • „Tradycja, jakość i europejski smak” (2-letnia kampania promująca polskie mięso wieprzowe i wołowe oraz jego przetwory na rynkach Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu).
  • „5 razy dziennie owoce i warzywa” - kampania promująca zdrową i racjonalną dietę z uwzględnieniem spożywania codziennie owoców i warzyw oraz soków, skierowana do dzieci w wieku szkolnym oraz kobiet.

Ponadto w 2011 r. zawarte zostały umowy na realizację: (i) 3-letniej kampanii informacyjnej „Pokochaj olej rzepakowy” na rynku polskim i łotewskim z budżetem w kwocie 1,6 mln euro; (ii) 3-letniej kampanii informacyjnej „Nowa jakość w drobiarstwie" na rynku polskim i niemieckim, dotyczącej mięsa drobiowego wytwarzanego w systemie jakości żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products), z budżetem 4 mln euro; (iii) 3-letniej kampanii promocyjno-informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku" na rynkach Polski i Rumunii, dotyczącej świeżych oraz przetworzonych owoców i warzyw, w tym soków, z budżetem 3,8 mln euro.

Z kolei w listopadzie 2011 r. KE zaakceptowała do realizacji kolejne dwa programy promocyjno-informacyjne: „Makarony Europy” (3-letni program skierowany na rynek ukraiński) oraz „Jabłka każdego dnia” (3-letni program promujący jabłka na rynku rosyjskim i ukraińskim) o łącznym budżecie wynoszącym 7 mln euro.

Z zatwierdzonych przez KE pod koniec czerwca 2012 r. polskich programów promujących, pierwszy to program zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, który ma na celu promocję konsumpcji wołowiny QMP. W ramach tego programu, który rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku, prowadzone będą działania mające na celu m.in. upowszechnienie systemu jakości QMP, a także zapoznanie konsumentów ze szczególnymi walorami i właściwościami wołowiny. Koszt tej kampanii promocyjnej to ponad 1,6 mln euro, z czego 824 tys. euro zostanie dofinansowane z budżetu UE. Natomiast drugi to program promujący mleko i przetwory mleczne „Mam kota na punkcie mleka”, zgłoszony przez Polską Izbę Mleka, we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Kampania promować będzie mleko, sery i napoje mleczne. Skierowana będzie do dzieci w wieku 8-13 lat oraz matek i opiekunów dzieci, a budżet na trzyletnią kampanię, która rozpocznie się jesienią 2012 r. wyniesie ponad 2,4 mln euro, z czego 1,2 mln euro zostanie dofinansowane z UE.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009