Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spadek liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2014 r.

Polska ma sprzyjające warunki rolno-środowiskowe do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zużycie chemicznych środków produkcji w polskim rolnictwie było zawsze niższe niż w większości krajów europejskich, co sprawiło, że jakość ekologiczna przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie oraz jej bogactwo różnorodności biologicznej należą do jednych z najlepszych.

Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzowały się stałą dynamiką wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych jak i powierzchni upraw ekologicznych. Ponadto edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zachęty ekonomiczne w postaci dopłat dla producentów rolnych gotowych stosować naturalne metody produkcji wpłynęły na dynamiczny przyrost liczby gospodarstw ekologicznych. W 2004 r. w Polsce istniało 3760 zarejestrowanych gospodarstw z certyfikatem i w okresie przestawiania. Na koniec 2013 r. liczba producentów ekologicznych prowadzących działalność w zakresie produkcji rolnej wyniosła 27093.

Natomiast w najnowszym „Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014” przygotowanym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), odnotowano po raz pierwszy od 2004 r. spadek liczby producentów ekologicznych. W 2014 r. według raportu IJHARS liczba producentów ekologicznych wyniosła 25427 i tym samym zmniejszyła się o 6,1% w stosunku do stanu z 2013 r. Dla porównania w 2013 r. w UE było ponad 254 tys. gospodarstw ekologicznych, z czego najwięcej we Włoszech (45965) oraz Hiszpanii (30502).

Jak wynika z raportu zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W latach 2013-2014 stanowili oni ok. 98% wszystkich producentów. Natomiast pozostałe 2% wszystkich producentów ekologicznych prowadziło działalność w zakresie:

  • przetwórstwa produktów ekologicznych,
  • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich),
  • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich,
  • produkcji wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy,
  • zbioru produktów ze stanu naturalnego,
  • pszczelarstwa,
  • akwakultury i wodorostów morskich.

W 2014 r. najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (4244), zachodniopomorskiego (3549) oraz podlaskiego (3453). Łącznie producenci ekologiczni z wymienionych województw stanowili 44,2% liczby wszystkich producentów ekologicznych w Polsce.

Spadkowi liczby gospodarstw ekologicznych w 2014r. towarzyszył także spadek użytkowanej przez nie powierzchni. Łączna powierzchnia użytków rolnych w 2014 r., na których prowadzona była produkcja ekologiczna, zmniejszyła się o 1,8% w stosunku do 2013 r. i wyniosła 657,9 tys. ha. Natomiast w porównaniu do 2004 r. powierzchnia użytków ekologicznych w 2014 r. wzrosła prawie 8-krotnie. Największa łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2014 r. była w województwach: zachodniopomorskim (129,5 tys. ha), warmińsko-mazurskim (117,1 tys. ha) oraz podlaskim (64,9 tys. ha).
W strukturze ekologicznych upraw w 2014 r. największy udział, bo aż 35,8% miały rośliny na paszę. Na kolejnych miejscach znalazły się łąki i pastwiska, które zajmowały 31,5% użytków rolnych, zboża stanowiły 16,9%, a uprawy sadownicze i jagodowe 8,9% ekologicznych użytków rolnych. Pozostałe grupy upraw zajmowały łącznie 6,9% użytków rolnych.

Mimo ogólnego spadku liczby producentów ekologicznych w 2014 r. nastąpił natomiast wzrost liczby przetwórni ekologicznych. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie IJHARS, w 2014 r. było 484 przetwórni (w 2013 r. było ich 407). Najwięcej przetwórni zlokalizowanych było w województwie mazowieckim (107), wielkopolskim (57) oraz lubelskim (48).

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009