Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rolnictwo przyjazne klimatowi

W ostatnich latach w wielu działaniach i dyskusjach podejmowanych dla ochrony klimatu w kwestii rolnictwa coraz częściej używa się angielskiego terminu “climate-smart agriculture”. Nie posiada on oficjalnego polskiego odpowiednika i w wolnym tłumaczeniu oznacza potrzeby rolnictwa dostosowane do aktualnych zmian klimatycznych. W polskich tprzełożeniach dokumentów w języku angielskim często mówi się po prostu o „rolnictwie, które jest przyjazne klimatowi”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oszacowała, że w ciągu najbliższych kilku dekad zapotrzebowanie ludności na żywność będzie wymagać 60-procentowego wzrostu globalnej produkcji rolnej. Aktualnie wiele zasobów potrzebnych do zrównoważonego wyżywienia świata już jest poddanych presji. Stąd też ogromne wyzwania, które wiążą się z zapewnieniem bezpieczeństwem żywnościowego. Zmiany klimatu mają niewątpliwie negatywny wpływ na produkcję rolną w wymiarze zarówno globalnym jak i lokalnym. Przewiduje się, że w nadchodzących dekadach zagrożenie ze strony zmian klimatycznych dla upraw, hodowli i rybołówstwa będzie się nadal pozwiększać, zwłaszcza w krajach o niskich dochodach, o  niewielkich zdolnościach adaptacyjnych.

Zmiany klimatu mają negatywne konsekwencje dla rolnictwa: zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu, jak również kluczowej roli rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż sektor rolny, po uwzględnieniu emisji związanych ze zmianą użytkowania gruntów, generuje około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych, uważanych za główną przyczynę obecnych zmian klimatycznych. Dlatego też poszukuje się nowych kierunków rozwoju.

Rolnictwo przyjazne klimatowi (climate-smart agriculture) jest kompleksowym sposobem odpowiedzi na powiązane ze sobą wyzwania z zakresu zmian klimatu i bezpieczeństwa żywnościowego. Rolnictwo tego typu stara się w sposób zrównoważony osiągnąć trzy główne cele: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa (w tym z produkcji roślinnej, hodowli zwierząt i rybołówstwa), dostosowanie systemów rolnych i żywnościowych do zmian klimatu oraz podniesienie wydajności produkcji rolnej i zapewnienie wzrostu dochodów gospodarstw rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich.

W realizacji powyższych celów bierze przy tym pod uwagę różnorodne krajowe priorytety i lokalną specyfikę.

Rolnictwo przyjazne klimatowi pociąga za sobą największe inwestycje m.in. w:

  • Zarządzanie ryzykiem klimatycznym;
  • Planowanie i wdrażanie działań adaptacyjnych, które mogą być potrzebne, na przykład aby przejść do nowych systemów rolniczy lub źródeł utrzymania;
  • Wykorzystanie możliwości zmniejszenia lub likwidacji emisji gazów cieplarnianych tam, gdzie to możliwe.

We wprowadzaniu wszelkich zmian dotyczących „climate-smart agriculture” podejmuje się  działania, które mają na celu zapewnienie podstaw dla wprowadzania tego podejścia w systemach rolnych i żywnościowych. Działania te obejmują przede wszystkim identyfikację strategii rolnych, które będą łączyć adaptację do zmian klimatu i potencjalne możliwości łagodzenia ich konsekwencji. Powodzenia tego działania łączy się również ze wzmocnieniem instytucji krajowych i lokalnych, aby umożliwić rolnikom zarządzanie ryzykiem klimatycznym a także zastosowanie dobrych praktyk, technologii i systemów rolnych oraz zwiększenie możliwości finansowania działań łączących rolnictwo i ochronę klimatu.

Więcej informacji na stronie programu badawczego dotyczącego zmian klimatu w kontekście rolnictwa i bezpieczeństwa żywności (CCAFS): http://ccafs.cgiar.org/

SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009