Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego

Na 66 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 2014 rok będzie rokiem rolnictwa rodzinnego. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo rodzinne w walce z głodem i biedą, w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, wzroście dobrobytu oraz ochronie środowiska i różnorodności biologicznej. Ma ona zainicjować szeroką dyskusję na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, której wynikiem ma być wzrost świadomości problemów stojących przed małymi producentami rolnymi oraz pomóc w znalezieniu skutecznych sposobów ich wsparcia. Koordynację obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego będzie prowadziło FAO we współpracy z rządami, międzynarodowymi agencjami, organizacjami producentów rolnych i innymi pozarządowymi organizacjami.

Również Unia Europejska aktywnie włączyła się w przygotowania do obchodów roku rolnictwa rodzinnego. Większość gospodarstw rolnych UE to przekazywane z pokolenia na pokolenie gospodarstwa rodzinne (ok. 12 mln), które stanowią podstawię europejskiego modelu rolnictwa oraz pełnią ważną rolę w dostarczaniu dóbr publicznych.

W celu oceny znaczenia rodzinnych gospodarstw rolnych, określenia stojących przed nimi wyzwań i wyznaczenia priorytetów na przyszłość Komisja Europejska w okresie od 2 sierpnia do 11 października br. przeprowadziła drogą elektroniczną konsultacje społeczne. Do udziału w anonimowych badaniach zaproszono wszystkich, których interesuje tematyka związana z rolnictwem rodzinnym – osoby prywatne, organizacje i organy administracji państwowej. Opinie nadesłane w ramach konsultacji zostaną przeanalizowane i przedstawione na organizowanej przez KE konferencji „Rolnictwo rodzinne – dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie”, która odbędzie się 29 listopada br.   

Wyniki tej konferencji będą później wykorzystane w organizacji Europejskiej Regionalnej Konferencji zaplanowanej przez FAO w 2014 r. w Rumunii oraz w imprezach organizowanych przez państwa członkowskie UE w trakcie obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego. 

Przyszłości rolnictwa rodzinnego w warunkach postępującej globalizacji było też poświęcone nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa UE, które odbyło się w ramach litewskiej prezydencji 8-10 września br. w Wilnie. W obchody roku rolnictwa rodzinnego włączyły się też organizacje rolnicze. Copa-Cogeca na konferencji prasowej, zapowiedzianej na 22 listopada br., planuje przyjęcie deklaracji w sprawie roli rolnictwa rodzinnego.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009