Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Podtrzymanie prośrodowiskowego kierunku działań UE – przemówienie przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas szczytu klimatycznego 23 września 2014 w Nowym Jorku

Zaostrzanie polityki klimatycznej UE budzi wiele obaw, zwłaszcza w państwach, które podobnie jak Polska opierają swój mix energetyczny o węgiel kamienny. Jednym (aczkolwiek nie przesądzonym) z efektów wdrożenia w życie proponowanych rozwiązań może być wzrost cen energii oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Z napięciem śledzimy zatem kolejne projekty Komisji Europejskiej, a także ich losy podczas obrad Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego licząc na zrównoważenie propozycji KE i przyjęcie takich rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko będą mieć w poszanowaniu środowisko naturalne, ale również pozwolą na zrównoważenie ekonomiczne. Ważne wydają się nie tylko wewnętrzne ustalenia UE ale również stanowisko jakie jej przedstawiciele prezentują na światowych arenach.             

Podczas wrześniowego szczytu klimatycznego ONZ, mającego miejsce 23 września br. w Nowym Jorku, przewodniczący Komisji Europejskiej J.M. Barroso wyraźnie zaznaczył ukierunkowanie działań UE na walkę ze zmianami klimatu. Podkreślił konieczność wspólnej determinacji, wizji i odwagi społeczności międzynarodowej w dążeniu do przeciwdziałania zmianom klimatycznym wskazując na pionierską rolę UE w tych wysiłkach. W swoim wystąpieniu Barroso podkreślił 19% spadek emisji gazów cieplarnianych w UE od 1990 r. przy jednoczesnym 45% wzroście PKB, a także zaznaczył konieczność dalszej dekarbonizacji unijnej gospodarki, która miałaby zaowocować 40% redukcją emisji w 2030 r., przy 27% udziale OZE w produkcji energii i 30% oszczędności jej zużycia. Równocześnie w wystąpieniu przewodniczącego KE znalazły się odwołania do spodziewanego podwyższenia redukcyjnych ambicji UE oraz deklaracje uruchomienia z budżetu unijnego wsparcia projektów zrównoważenia zużycia energii krajów rozwijających się. Barroso zaznaczył również, że osiągnięcie krajowych celów emisyjnych nie jest uzależnione jedynie od polityk poszczególnych rządów ale wymaga globalnego zaangażowania przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Wystąpienie przewodniczącego KE wskazuje na jednoznaczne utrzymanie trendu zaostrzania zasad pakietu klimatycznego UE i ukierunkowanie w stronę dekarbonizacji unijnej (w tym polskiej) gospodarki. Należy jednakże zaznaczyć, że przeciwnicy tego trendu wskazują na konieczność uwzględniania w analizach dynamiki zmian PKB w kolejnych (zwłaszcza ostatnich sześciu) latach. Zasadniczą kwestią jest metodyka prezentowanych w dyskusjach danych statystycznych. Dla porównania zamieszczamy poniżej sporządzony na podstawie dostępnych danych Eurostat wykres prezentujący procentowe zmiany tego wskaźnika (w ujęciu nominalnym) w latach 1995-2013 względem roku poprzedniego. Wykres ten wskazuje na spowolnienie przyrostu PKB (rok do roku) w latach 2008-2013 względem lat poprzednich.

Rysunek:  Dynamika PKB krajów Unii Europejskiej w latach 1995-2013 [rok poprzedni =100]

 

Źródło: opracowanie SAEPR/FAPA na podstawie danych: GDP 1990-2013 (mln euro) wygenerowanych z bazy Eurostat 30 IX 2014r. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/introduction 

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009