Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pierwsze uwagi i opinie na temat propozycji KE

 

Pierwsze reakcje na zaprezentowane propozycje legislacyjne zapowiadają burzliwą debatę. Najbardziej krytycznie o pakiecie KE wyraził się rząd Wielkiej Brytanii, który uważa, że w sytuacji problemu z zapewnieniem globalnego bezpieczeństwa żywnościowego oraz utraty bioróżnorodności potrzebne są radykalne reformy. Zaproponowane zazielenienie zostało nawet określone przez Brytyjczyków mianem „zielonego mydlenia oczu”.

Na pierwszym, po ogłoszeniu pakietu, posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt pakietu legislacyjnego nie wzbudził entuzjazmu, lecz został potraktowany jako propozycja wyjściowa do dalszej dyskusji. Zgłoszono dużą ilość uwag krytycznych. Większość ministrów rolnictwa wyraziło obawy związane z niekorzystnym wpływem propozycji KE na deklarowany wcześniej cel uproszczenia WPR, zaznaczając że  niektóre propozycje zamiast upraszczać WPR, przyniosą rolnikom wzrost kosztów i biurokracji.

Większość ministrów skrytykowało propozycję uzależnienia 30% dopłat od realizowania trzech praktyk proekologicznyh. Nawet Francuzi, który popierają większość propozycji reformy, określili wymóg 30% jako „nadmierny”. Szwedzi zaproponowali aby zezwolić państwom członkowskim na swobodny wybór instrumentów powiązanych z płatnościami bezpośrednimi, natomiast Portugalczycy i Czesi zaapelowali, aby decyzję co do udziału dopłat objętych wymogami proekologicznymi podejmowało każde państwo członkowskie.   

Największą krytykę wzbudziła propozycja ekologicznego odłogowania 7% gruntów. Według przedstawicieli Czech i Słowacji w dobie wzmożonego zapotrzebowania na żywność takie działanie jest niezrozumiałe. Brytyjska minister rolnictwa powiedziała, że chce aby państwom członkowskim pozostawiono elastyczność w odniesieniu do tego mechanizmu.

Dyskusja nad propozycjami legislacyjnymi w Radzie i Parlamencie będzie prawdopodobnie trwała przez cały najbliższy rok. Proces zatwierdzania rozporządzeń powinien być sfinalizowany do końca 2013 roku, tak aby zreformowana WPR mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Autor: SAEPR/FAPA

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009