Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

O instrumentach finansowych w rolnictwie – platforma doradcza

fi-compass jest unikatową platformą wymiany usług doradczych w zakresie instrumentów finansowych (w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych - European Structural and Investment Funds (ESIF)) i mikrofinansowania (w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych - Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) ). Platforma, uruchomiona w styczniu 2015 r., jest realizowana przez Komisję Europejską w partnerstwie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Została zaprojektowana w celu wsparcia m.in. instytucji zarządzających ESIF oraz podmiotów udzielających mikrofinansowania w ramach EaSI poprzez wyposażenie w praktyczną wiedzę i narzędzia szkoleniowe dotyczące instrumentów finansowych. Obejmuje to podręczniki, źródła informacji bibliograficznej, moduły e-learningowe, tradycyjne seminaria szkoleniowe i konferencje oraz organizację okazjonalnych wydarzeń w sieci. Strona internetowa  fi-compass (https://www.fi-compass.eu/home) stale się rozwija i staje się centrum wiedzy w zakresie instrumentów finansowych w ramach funduszy europejskich.

Pierwsza europejska konferencja na temat instrumentów finansowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) odbyła się w czerwcu 2015 r. w Dublinie. Poprzedziła ją seria trzech identycznych seminariów na przełomie maja i czerwca br.: w Brukseli, Wiedniu i Warszawie, które miały na celu przybliżenie zagadnienia zastosowania instrumentów finansowych, w szczególności w programach polityki rolnej i polityki spójności.

Źródło: https://www.fi-compass.eu/home ; na zdjęciu od lewej: Simon Coveney T.D. -  Minister Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej Irlandii; Wilhelm Molterer – Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Enda Kenny T.D. – Premier Irlandii; Phill Hogan - Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi KE , Czesław Siekierski - Przewodniczącego Komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim

Konferencja w Dublinie okazała się wielkim sukcesem. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wielu krajów europejskich, a także wysocy urzędnicy instytucji unijnych. Wystąpienia prelegentów miały wyjątkowy charakter, jak również dawały impuls do dyskusji na temat cech instrumentów i zasadności ich stosowania w programach rozwoju obszarów wiejskich. Premier Irlandii Enda Kenny podkreślił znaczenie instrumentów finansowych dla rozwoju inwestycji w sektorze rolno-spożywczym jego kraju, a także w zakresie tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi KE Phil Hogan wskazał na różnorodność form inwestowania w sektorze, potwierdził konieczność budowania nowoczesnego i dynamicznego sektora rolno-spożywczego w celu zapewnienia rozwoju gospodarki europejskiej w nadchodzących latach, a także szczególnie podkreślił potrzebę wdrożenia inteligentnych i strategicznych instrumentów finansowych zaprojektowanych specjalnie dla rolników i uwzględniających ich modele biznesowe, fluktuacje przepływów gotówkowych oraz zmienność cen na rynku. Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wilhelm Molterer stwierdził, że rolnictwo jest kluczową dziedziną gospodarki decydującą o dobrobycie Europejczyków.

Spośród wystąpień uczestników zwróciły uwagę wypowiedzi Czesława Siekierskiego – Przewodniczącego Komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim, który podkreślał związek głównych celów europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystywaniem i wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach funduszu rolnego (EAFRD). Dodał, że dotacje nie mogą być jedyną i dominującą formą wspierania rozwoju obszarów wiejskich, a także podkreślił znaczenie platformy doradczej oraz sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny KE w Dyrekcji ds. rolnictwa i obszarów wiejskich przypomniał, że dobrze zaprojektowane instrumenty finansowe mogą istotnie wpływać na ograniczenie ryzyka finansowego rolników, a także na promocję inwestycji kapitałowych i rozwój gospodarstw rolnych. Zachęcał do ich szerszego stosowania w programach perspektywy 2014-2020.

Konferencja przebiegała w bardzo pozytywnej atmosferze i zakończyła się wnioskiem, że instrumenty finansowe są narzędziem innowacyjnym i właściwym do realizowania wsparcia w ramach PROW.

Najbliższe wydarzenie organizowane przez fi-compass będzie miało miejsce w Paryżu 22 września br. Będzie to seminarium pt. Instrumenty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące pierwsze z analogicznej serii trzech identycznych seminariów (w Rzymie w październiku i w Warszawie w listopadzie). Kolejna seria seminariów na temat Instrumenty finansowe w ramach EAFRD dla rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 odbędzie się w październiku br. w postaci dwóch spotkań: w Wiedniu i Rydze. Szczegółowy kalendarz wydarzeń fi-compass znajduje się pod adresem https://www.fi-compass.eu/events/list .

Opracowanie: FAPA/SAEPR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009