Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

08.02.2013

Mokradła na obszarach wiejskich

W lutym z racji rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej ("Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego") obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mokradeł. W tym roku obchody tego dnia zbiegły się z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody.

Organizowane w Polsce z tej okazji konferencje, seminaria i pokazy miały za zadanie uzmysłowić odbiorcom znaczenie wody w działalności ludzkiej. Podczas organizowanej przez Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytet Warszawski konferencji pt. „Mokradła dbają o wodę” jednym z przewijających się wątków była rola Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych w kształtowaniu stosunków wodnych na terenie kraju.

Szczególną uwagę zwracano na potrzebę racjonalizacji i spójności podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze inwestycji małej retencji i regulacji cieków wodnych przy równoczesnym zachowaniu bioróżnorodności na terenach będących beneficjentem działań.

Wśród prezentowanych materiałów znalazły się przykłady dobrych praktyk, jak również sytuacji dyskusyjnych, w których trudno jest pogodzić interesy wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich. Jednym z ciekawych wątków dyskusji była próba wyliczenia kosztów ponoszonych w ramach PROW 2007-2013 na regulację stosunków wodnych i zestawienie ich z rachunkiem świadczeń ze strony ekosystemów mokradłowych. Kalkulacja ta może posłużyć jako innowacyjny sposób spojrzenia na kwestie rozlewisk łąkowych przy planowaniu PROW 2014-2020.

Zainteresowanych tematyką odsyłamy do strony http://bagna.pl

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA  

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009