Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Katastrofy naturalne w 2012 roku na świecie

Swiss Re – drugie co do wielkości światowe towarzystwo reasekuracyjne- opublikowało raport na temat katastrof naturalnych oraz katastrof w wyniku działań człowieka w 2012 r., z którego wynika, że te zdarzenia spowodowały straty gospodarcze w skali globalnej w wysokości 186 mld USD i pochłonęły ok. 14 tysięcy ofiar śmiertelnych.

Zdarzenia katastroficzne i ofiary

W roku 2012 wystąpiło 318 zdarzeń katastroficznych (podobnie jak w roku poprzednim), z czego 168 stanowiły katastrofy naturalne (liczba mniejsza niż w roku 2011), do których zaliczają się głównie powodzie i huragany oraz trzęsienia ziemi, susze, pożary i fale upałów, fale zimna, grad.

Rys. 1. Liczba katastrof na świecie w latach 1970-2012

 

Źródło: Swiss Re, Sigma Nr2/2013; “Natural catastrophes and man-made disasters in 2012: A year of extreme weather events in the US”

Spośród 14 tysięcy ofiar 9 tysięcy osób straciło życie w wyniku katastrof naturalnych. Należy zauważyć, że nastąpił znaczący spadek w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy tsunami w Japonii zabiło 19 tysięcy osób.  Najbardziej śmiercionośnym zdarzeniem roku 2012 był Tajfun Bopha na Filipinach, w wyniku którego zginęło 1900 osób. W Europie wystąpiły 2 z 5 najbardziej tragicznych w skutkach (wg ofiar śmiertelnych) zdarzeń, a związane z falą mroźnego powietrza. Huragan Sandy, który był przyczyną największych strat gospodarczych znajduje się na 12 miejscu listy pod względem ofiar.

Tab. 1. Największe katastrofy roku 2012 wg ofiar śmiertelnych

Źródło: Swiss Re, Sigma Nr2/2013; “Natural catastrophes and man-made disasters in 2012: A year of extreme weather events in the US”

Straty gospodarcze

Straty gospodarcze w wyniku katastrof wyniosły 186 mld USD, natomiast straty ubezpieczeniowe z tego tytułu wyniosły 77 mld USD i sklasyfikowano je na trzeciej pozycji wg najbardziej kosztownych lat w historii (od 1970 roku, kiedy rozpoczęto zbieranie danych). Rekordowe straty ubezpieczeniowe w historii wystąpiły w 2011 roku w związku z trzęsieniami ziemi i powodziami w obszarze Azji i Pacyfiku, a wyniosły 126 mld USD.

Największy wpływ na statystyki strat miały niekorzystne zjawiska pogodowe o szerokim zasięgu w Stanach Zjednoczonych (głównie huragan Sandy), gdzie wystąpiło 9 na 10 najbardziej kosztownych szkód ubezpieczeniowych. Dzięki temu, że w Ameryce Północnej występuje wysoka penetracja ubezpieczeniowa, połowa strat gospodarczych tego regionu została pokryta przez ubezpieczenia. Kurt Karl, główny ekonomista Swiss Re komentuje tę sytuację następująco: Poważne straty w USA wynikające z katastroficznych zjawisk pogodowych stanowią przypomnienie o znaczeniu ubezpieczeń i ich istotnej roli dla pojedynczych osób, całych społeczności a także firm w obliczu druzgocących skutków katastrof. Jednakże wiele miejsc na świecie, potencjalnie narażonych na ekstremalne zjawiska, nie może liczyć na wsparcie finansowe w takich sytuacjach, właśnie z powodu niskiej penetracji ubezpieczeniowej.

Rekordowe upały i ekstremalna susza (największa w okresie ostatnich dekad), obejmująca ponad połowę obszaru USA, spowodowały największe w historii straty w rolnictwie, a tym samym wypłaty z ubezpieczeń upraw (w tym z rządowego programu ubezpieczeniowego MPCI - Multi-Peril Crop Insurance).

Rys. 2. Straty ubezpieczeniowe z katastrof w latach 1970 -2012

 

Źródło: jw.

Analiza regionalna

Analiza skutków katastrof wg regionów świata pokazuje, że straty w Europie stanowią ok. 15% globalnych strat, a 7% wypłat ubezpieczeniowych z tytułu katastrof. Jedynie 20% strat zostało pokrytych przez ubezpieczenia, co jest wskaźnikiem znacznie słabszym w porównaniu do Ameryki Północnej (50%), a wynika ze wspomnianego wcześniej poziomu penetracji ubezpieczeniowej – wysokiego w USA, relatywnie niskiego w Europie.

Tab. 2. Katastrofy 2012 r. wg regionów świata

Źródło: jw.

Opracowanie: SAEPR/FAPA

&nb


<//font>

Definicje stosowane w statystyce raportu Swiss Re:

Katastrofy naturalne (Natural catastrophes) – zdarzenia powodujące straty uruchamiane przez siły natury;

Katastrofy spowodowane przez człowieka (Man-made disasters) – zdarzenia powodujące straty wynikające z działalności człowieka;

Straty ubezpieczeniowe z katastrof (Insured catastrophe losses) – straty spowodowane przez katastrofy objęte ochroną z ubezpieczeń majątkowych.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009