Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (AEFRD - European Agricultural Fund for Rural Development) przewiduje możliwości zastosowania instrumentów finansowych w postaci pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. Cele jakim mają służyć te instrumenty to przede wszystkim oddziaływanie na rozwój i zatrudnienie oraz wdrażanie zrównoważonego rozwoju, uwalnianie ograniczeń budżetowych, jak również dywersyfikacja możliwości wsparcia, z jakiego mogą korzystać beneficjenci. Celem operacyjnym natomiast jest istotne zwiększenie zastosowania instrumentów finansowych, które w skali Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF - European Structural and Investment Funds) jest planowane jako podwojenie kwot wydatkowanych w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013).

Budżet EFRROW planowany na instrumenty finansowe (według wstępnych danych) wynosi 426 milionów euro i w większości będzie przeznaczony na działania związane z inwestycjami w rolnictwie.

Rys. 1 Podział budżetu instrumentów finansowych EFRROW 2014-2020 wg kategorii działań

Źródło: European Commission, DG Agri

Popularność stosowania instrumentów finansowych w ramach EFRROW jest niewielka. Zaledwie w 9 krajach zaplanowano ich zastosowanie w PROW (Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry), spośród których najwięcej środków alokowanych jest w Hiszpanii: ok. 120 mln euro łącznie; wszystkie rodzaje działań w 6 regionach oraz w Rumunii: ok. 85 milionów euro, praktycznie jedna kategoria działań – inwestycje w rolnictwo, na obszarze całego terytorium. Do krajów istotnie zaangażowanych we wdrażanie instrumentów finansowych należą jeszcze Słowenia (ok. 60 milionów euro) i Węgry (ok. 65 milionów euro), natomiast Niemcy i Francja wykazują znikome zastosowanie tego rodzaju instrumentów.

Rys. 2 Programowanie instrumentów finansowych w ramach EFRROW 2014-2020

Źródło: European Commission, DG Agri –H1, dane na czerwiec 2015 r.


Opracowanie: SAEPR/FAPA na podstawie materiałów konferencyjnych First European EAFRD fi-compass conference on Financial instruments – Dublin; Martin Scheele, Programming Financial Instruments in RDPs 2014 – 2020; dostepnych pod adresem:  https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20150624_1000_Martin_Scheele.pdf

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009