Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

X posiedzenie

W dniach 11-12 grudnia 2012 r. odbyło się X posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia Leader przy Grupie Roboczej ds. KSOW

Agenda posiedzenia - czytaj

Potokół - czytaj

Lista obecności - czytaj

 

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Finansowanie WPR po roku 2013

Wsparcie sektora rolnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 przedstawia się następująco:

  • Wsparcie sektora rolnego w UE-27 na lata 2007-2013 – to kwota 374,5 mld euro
  • Polska (2007-2013) - kwota 28,3 mld euro + 8,2 mld euro wkład publiczny krajowy co daje łącznie 36,5 mld euro
  • płatności bezpośrednie to 15,1 mld euro + 4,2 mld euro (cndp), łącznie 19,3 mld euro
  • PROW (2007-2013) to 13,2 mld euro z budżetu UE + 4 mld euro wkładu publicznego, łącznie 17,2 mld euro

Ponadto, szacuje się1, że z tytułu realizacji PROW 2007-2013 oraz płatności bezpośrednich, do końca 2013 r. poziom wsparcia unijnego wzrośnie o kolejne 25 mld EUR. Według danych ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 90% środków zostało zagospodarowanych.

Zgodnie z wynikami szczytu UE budżet przewidziany na finansowanie WPR w okresie 2014-2020 wyniesie 362,9 mld euro, tj. będzie o 15,6 mld mniejszy, niż zakładała początkowo Komisja Europejska. W odniesieniu do Polski propozycja zakłada wydatki na WPR w wysokości 28,5 mld euro (około 118,8 mld zł), z czego na dopłaty bezpośrednie zostanie przeznaczone 18,8 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich (II filar) - 9,8 mld euro. Według przyjętych propozycji mogą nastąpić przeniesienia do 25% z II filaru na I filar WPR. Pozwoli to na podniesienie dopłat bezpośrednich średnio do 230-240 euro na hektar, co stanowi 93% średniej unijnej.

Pamiętać należy jednak o tym, że Komisja Europejska zakłada stopniowe ujednolicenie systemu płatności w całej UE. Obecne zróżnicowanie poziomu wsparcia bezpośredniego w Unii Europejskiej wynika z historycznych kopert płatności bezpośrednich, ustalonych na podstawie takich kryteriów jak: obszar bazowy, pułapy premii oraz maksymalne gwarantowane ilości z okresu referencyjnego. W związku z tym KE proponuje, że w okresie od 2014 do 2017 r. koperty krajowe przeznaczone na realizację płatności bezpośrednich w państwach, w których stawka płatności na hektar jest niższa niż 90% średniej unijnej (w tym w Polsce), będą się zwiększać w taki sposób, aby ostatecznie stawki płatności na hektar wzrosły w tych krajach o 1/3 różnicy pomiędzy wysokością obecną a poziomem 90% średniej unijnej. Powyższe ujednolicenie powinno zostać sfinansowane proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie, w których płatności bezpośrednie przekraczają średnią unijną. Jeśli stawka dopłat dla Polski w 2013 roku będzie na poziomie 215 euro/ha, a 90% przeciętnej dopłaty w UE to 239 euro/ha, to wzrost stawki dla Polski wyniesie ok. 8 euro/ha.

Na uwadze należy mieć również fakt, że odpowiedni strumień środków finansowych, który będzie kierowany na konkretny cel, a także warunki pozyskiwania i wydawania tych środków, będą w dużej mierze zależeć od przygotowywanych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Według MRR w latach 2014-2020 będzie osiem centralnie zarządzanych programów operacyjnych: sześć przez ten resort i dwa przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto będzie 16 programów regionalnych, zarządzanych przez poszczególne województwa.

Dlatego też mówiąc o konkretnych kwotach czy też wyliczeniach należy pamiętać o tym, że do tej pory wynegocjowano jedynie wieloletnie ramy finansowe, czyli pulę unijnych pieniędzy, jaka będzie do podziału na lata 2014-2020. Nadal jednak nie zakończyły się negocjacje tzw. pakietu legislacyjnego, czyli zestawu rozporządzeń, które będą warunkowały, na jakie cele można przeznaczyć unijne pieniądze i na jakich warunkach. Dlatego też zanim nie zakończą się wszelkie negocjacje (także te prowadzone z Parlamentem Europejskim), trudno będzie mówić o ostatecznym kształcie programów i przypisaniu konkretnych środków finansowych na realizację poszczególnych mechanizmów WPR.

 

  1. Szacunki własne SAEPR na podstawie Rozporządzenia Rady nr 73/2009 (Załącznik VIII "Pułapy krajowe, o których mowa w art. 40", Tabela 2) oraz Planu Finansowego PROW na lata 2012-2013 (stan na marzec 2010 r.) 

Opracowanie: SAEPR/FAPA

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009