Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Fianansowanie WPR niezagrożone po 2013 r.

W dniu 3 lipca 2013 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą porozumienia politycznego w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) Unii Europejskiej na lata 2014-2020, potwierdzając tym samym zawarte w porozumieniu Rady z 27 czerwca br. ustalenia. Zgoda Parlamentu Europejskiego była niezbędna do tego, aby uzgodniony w lutym 2013 r. przez przywódców państw unijnych budżet wszedł w życie. W swojej rezolucji Parlament Europejski zaznaczył m.in. że jest gotowy poddać rozporządzenie w sprawie WRF i nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pod głosowanie wczesną jesienią. Zatwierdzenie budżetu w lipcu oznacza, że nie należy spodziewać się znacznych opóźnień w wypłatach unijnych funduszy od nowego roku.

Jeśli chodzi o finansowanie WPR uzgodnione w porozumieniu politycznym w sprawie WRF na lata 2014-2020, to nie uległo ono zasadniczym zmianom w porównaniu z lutowymi wynikami szczytu Rady. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu z perspektywą
2007-2013 budżet na Wspólną Politykę Rolną w latach 2014-2020 będzie niższy. W Tytule 2 budżetu UE na lata 2014-2020 „Zrównoważony rozwój: Zasoby naturalne” zapisano 372,2 mld euro w porównaniu z 420,7 miliardami euro w okresie 2007-2013. Porównanie kwot alokowanych na Wspólną Politykę Rolną w 2013 r. i w 2020 r. wskazuje na redukcję finansowania z 59,6 mld euro na 50,5 mld euro (-15,1%). Jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty alokowane na I filar WPR w 2013 i w 2020 r., to będziemy mieli do czynienia ze zmniejszeniem budżetu z poziomu 43,2 mld euro do 37,6 mld euro (-13%). W przypadku finansowania II filara (rozwoju obszarów wiejskich) ta redukcja jest większa – finansowanie w 2020 r. będzie niższe niż w 2013 r. o 18% (spadek z 13,9 mld euro do 11,4 mld euro).

Opracowanie: SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009