Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce po 2013 r.

Według obserwatorów reformy unijnej polityki rolnej po 2013 r. i związanych z nią wniosków dla Polski, najpoważniejszym zagrożeniem, jeśli chodzi o WPR 2014-2020, jest sama skala środków przeznaczonych na jej realizację. Dotyczy to zwłaszcza wielkości wsparcia przewidzianego dla Polski w ramach filaru II. Jak wynika z rysunku, pula unijnych środków na realizację WPR w Polsce zwiększyła się z 28,6 mld euro do 32,1 mld euro za sprawą wzrostu środków na płatności bezpośrednie ze względu na zakończenie mechanizmu phasing-in. Jednocześnie koperta na drugi filar w Polsce uległa znacznej redukcji (o 22 %).

Porównanie kopert finansowych na płatności bezpośrednie (PB) i rozwój obszarów wiejskich (ROW)dla Polski w 2014-2020 i 2007-2013 (stan na kwiecień 2013 r.)

Powiększ

Źródło: Opracowanie na podstawie danych MR i RW

Należy podkreślić, że na realizację przyjętej przez rząd „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020” potrzebne jest finansowanie obszarów wiejskich na przynajmniej dotychczasowym poziomie. Szczególnie ważne są w tym kontekście krajowe rozstrzygnięcia dotyczące możliwości finansowania realizacji priorytetów zapisanych w Umowie Partnerskiej odnoszących się do obszarów wiejskich poprzez inne niż EFRROW fundusze.

Opracowanie: SAEPR/FAPA

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009