Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Działalność punktu obsługi EIP-AGRI

W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska powołała punkt obsługi Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz rolnictwa (EIP-AGRI), którego głównym zadaniem jest ułatwianie działań związanych z innowacyjnością oraz transferu wiedzy w rolnictwie. Punkt obsługi będzie ogniwem ułatwiającym komunikację i współpracę pomiędzy rolnikami, naukowcami, doradcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i grupami interesów. Działalność punktu będzie się skupiała na tworzeniu partnerstw narodowych i sieciowaniu.

Narzędziem ułatwiającym komunikację oraz wymianę informacji jest strona internetowa partnerstwa EIP-AGRI. Strona zawiera dużą ilość informacji skategoryzowanych w poszczególnych folderach. Można w nich znaleźć informacje o charakterze ogólnym, dotyczące m.in. Strategii Europa 2020, idei europejskiego partnerstwa EIP-AGRI oraz zasad finansowania działań innowacyjnych w rolnictwie. Specjalny folder dla zarejestrowanych użytkowników stawowi forum wymiany informacji o projektach i potrzebach badawczych. Korzystając z wyszukiwarki można wyszukać informację o realizowanych projektach innowacyjnych, sprawdzić listę zgłoszonych potrzeb badawczych czy możliwości finansowania potencjalnego projektu. Oddzielny folder zawiera opis  składu osobowego, zadań i działalności grup fokusowych w różnych obszarach tematycznych. Strona internetowa zawiera też informacje na temat minionych i planowanych wydarzeń dotyczących innowacyjności w rolnictwie oraz bieżącej  działalności EIP-AGRI. Regularnie na stronie są zawieszane najnowsze publikacje punktu obsługi EIP-AGRI.   

Punkt obsługi EIP-AGRI rozpoczął też wydawanie comiesięcznego biuletynu informacyjnego, który zawiera opis najnowszych wydarzeń, projektów i pomysłów, informacje o nowościach w EIP-AGRI oraz ostatnich publikacjach.  

Szczegółowe informacje na temat działalności partnerstwa EIP-AGRI można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.eip-agri.eu.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009