Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

20.06.2012

Dyskusja nad propozycjami legislacyjnymi Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2013 nadal budzi wiele emocji i kontrowersji.

Pośród krytykowanych przez stronę polską zmian znalazł się m. in. zapis o „zazielenianiu” gospodarki, zwłaszcza jego element dotyczący konieczności wyłączenia 7% powierzchni gospodarstwa na potrzeby użytków ekologicznych. W kontekście ewentualnych zmian WPR warto zatem przyjrzeć się strukturze użytkowania powierzchni krajów Unii Europejskiej, a w tym Polski.

Unia Europejska użytkuje (dane 2008 r) około 184,9 mln ha UR, zajmujących około 42% jej powierzchni ogólnej. Odsetek lasów w UE-27 wynosił 37,5% w 2010 r., zaś trwałych użytków zielonych około 15%.

Użytki rolne w Polsce stanowią około 60,3% (stan 1 I 2011) całkowitej powierzchni kraju, zaś tereny zalesione i zakrzewione 30,6%.  Aż 12,5% powierzchni kraju zajmują trwałe użytki zielone.  Polska w obliczu tych liczb plasuje się blisko średnich europejskich.

Wyłączenie 7% użytków rolnych z produkcji rolniczej oznaczałoby w przypadku całej UE-27 wyłączenie 12,94 mln ha. tj. obszar odpowiadający 80% powierzchni UR w Polsce. Gdyby wyłączeniu jednak miało podlegać nie 7% UR a 7% powierzchni całkowitej gospodarstw liczby te przedstawiałyby się zupełnie inaczej. Zastanowienia wymaga również rodzaj dopuszczalnej prowadzonej działalności na terenach proekologicznych.

Pozostaje zatem kwestią dyskusyjną, które użytki zostaną zakwalifikowane jako obszary proekologiczne.

Rząd RP w przyjętym 2 kwietnia br „Stanowisku”(czytaj tutaj) zwraca uwagę iż „…wymóg przeznaczenia 7% gruntów kwalifikujących się na obszary proekologiczne może ograniczyć wykorzystanie potencjału produkcyjnego gospodarstw towarowych”.

Wśród proponowanych alternatyw dla tego zapisu Rząd RP wysuwa zakwalifikowanie automatycznie do tego komponentu płatności gospodarstw ekologicznych, gospodarstw realizujących programy rolno środowiskowe, programy wsparcia Natura 2000, a także gospodarstwa o wysokim udziale powierzchni użytków zielonych.

W Polsce w 2010 roku użytkowano około 15503 tys. ha UR, z czego gospodarstwa ekologiczne zajmowały (łącznie certyfikowane i w okresie konwersji) powierzchnię 416,3 tys.  ha, co stanowiło  3,35% powierzchni polskich użytków rolnych. Powierzchnia wchodząca w skład obszarów Natura 2000 wynosiła  ok. 6,2 ml ha*.  Łącznie w ramach PROW 2007-2013 wsparciem objęta została powierzchnia fizyczna wynosząca 1,5 mln ha (9,67%) użytków rolnych**,

Zatem (przy postulowanym przez Rząd RP rozwiązaniu) obecny poziom realizacji programów rolno środowiskowych wskazywałby, iż Polska jako kraj spełniła już wymóg przeznaczenia 7% użytków rolnych pod działania  prośrodowiskowe.

Autor:SAEPR/FAPA

 

*Dane z raportu Polska Wieś 2012
**Dane z Analizy, raporty PROW 2007-2013 Ogólna informacja o stanie realizacji poszczególnych działań w ramach PROW 2007-2013 wg stanu na dzień 9 marca 2012 r.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009