Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Budżet na badania w rolnictwie nadal nie ustalony

Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed rolnictwem nie będzie możliwe bez szerszego wprowadzenia innowacji oraz zwiększenia finansowego wsparcia badań w rolnictwie.  

Tymczasem kwoty na badania w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 nie zostały ostatecznie ustalone podczas szczytu przewódców UE 8 lutego br. Komisja Europejska wstępnie zaproponowała przeznaczenie na ten cel 4,5 mld euro z ogólnej puli 80 mld euro przeznaczonej na badania i innowacje w programie „Horizon 2020”.

Program „Horizon 2020” znalazł się w pozycji budżetowej „Konkurencyjność dla wzrostu i zatrudnienia”, gdzie uzgodnione zostało cięcie zaproponowanej przez KE kwoty 164,32 mld do 125,61 mld euro. Kwoty na poszczególne programy zostaną ustalone po konsultacji z członkami Parlamentu Europejskiego. Jeśli redukcja będzie proporcjonalna, to w programie „Horizon 2020” pozostanie 61,12 mld euro, a na badania w rolnictwie na siedmioletni okres przeznaczonych zostanie 3,44 mld euro.

Z drugiej strony, parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) opowiada się za wzrostem budżetu programu „Horizon 2020” z 80 mld do 100 mld euro.

W dalszym ciągu trwają prace nad powołaniem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. W styczniu 2013 r. Komitet Regionów wydał opinię, w której zaleca Komisji Europejskiej szersze włączenie władz lokalnych i regionalnych w struktury zarządzania ustanowione z myślą o stymulowaniu i monitorowaniu tej inicjatywy. Jednocześnie sugeruje ustalenie priorytetów wśród programów innowacji oraz większe wsparcie oddolnych inicjatyw innowacyjnych podejmowanych przez MŚP.

Opracowanie: FAPA/SAEPR

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009