Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zwiększenie dofinansowania promocji europejskich produktów rolnych

W świetle obowiązujących przepisów Unia Europejska może wspierać finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na wewnętrznym rynku Wspólnoty oraz w krajach trzecich. Całkowity roczny budżet na działania tego typu obecnie sięga 60 mln euro, zaś zgodnie z niedawno osiągniętym w Parlamencie Europejskim porozumieniem nakłady te mają wzrosnąć do 2020 roku do 200 mln euro. Jest to odpowiedź na embarga nakładane na europejską żywność przez Rosję i inne kraje. Działania promocyjne mają pomóc w znalezieniu stabilnych rynków zbytu oraz przywrócić zaufanie konsumentów do żywności europejskiej.  

Objęte finansowaniem działania będą polegały na kampaniach PR, promocyjnych lub reklamowych, w szczególności skoncentrowanych na wysokiej jakości, wartości odżywczej i bezpieczeństwie produktów pochodzących z UE, które są konsekwencją obowiązujących standardów produkcji, norm higienicznych i systemu etykietowania. Szczególnie podkreślane będzie uwzględnienie zagadnienia dobrostanu zwierząt oraz stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska. Działania te mogą także obejmować uczestnictwo w wydarzeniach i targach, kampanie informacyjne na temat unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, akcje szerzenia wiedzy o unijnych systemach kontroli jakości oraz rolnictwa ekologicznego, jak również kampanie informacyjne o unijnym systemie win gatunkowych produkowanych w wyszczególnionych regionach.

UE pokrywa maksymalnie 50% kosztów takich działań (do 60% w przypadku propagowania konsumpcji owoców i warzyw przez dzieci lub upowszechniania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ostrzegania przed jego nadmiernym spożyciem), natomiast pozostałą kwotę dopłacają organizacje i zrzeszenia branżowe, które zgłosiły propozycję, a w niektórych przypadkach również zainteresowane państwa członkowskie. Pragnące uczestniczyć w programach organizacje przedkładają projekty państwom członkowskim, które następnie przekazują Komisji listę wybranych propozycji wraz z kopią dokumentacji każdego z projektów. Ostatecznej oceny i wyboru programów dokonuje Komisja Europejska.

Polskie organizacje branżowe co roku realizują trzy do czterech kampanii promocyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie nasz kraj ma największy udział w tej pomocy spośród wszystkich członków Wspólnoty. Wartość roczna polskich kampanii sięga 10-12 milionów euro, czyli około 20% całości środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie takich działań.

Wśród już zrealizowanych działań można wymienić trzyletnią kampanię promocyjną polskich jabłek na rynku Rosji i Ukrainy o wartości 4 mln euro, kampanię ,,Pokochaj olej rzepakowy” na rynku Polski i Łotwy o wartości 1,7 mln euro oraz promocję polskiego mięsa wieprzowego i wołowego na rynkach krajów wschodniej Azji (Chin, Wietnamu, Japonii, Hongkongu, Korei Południowej).

Ostatnio Komisja Europejska zatwierdziła 20 kolejnych programów służących propagowaniu produktów rolnych w Unii Europejskiej i poza jej obszarem. Całkowity budżet programów, z których zdecydowana większość będzie rozliczana w cyklu trzyletnim, wynosi 46,5 mln, w tym 23,3 mln euro wkładu unijnego. Wyboru dokonano spośród 33 projektów przedłożonych do 30 listopada 2013 r. w ramach pierwszego naboru wniosków na rok 2014.

Wśród zatwierdzonych programów znalazły się 3 programy zgłoszone przez polskie organizacje branżowe. Producenci mleka będą mogły przeprowadzić kampanię promującą polskie produkty na rynkach Chin i Rosji na całkowitą kwotę sięgającą 2 mln euro, natomiast producenci owoców i warzyw zrealizują 2 programy na rynkach Chin i w krajach Bliskiego Wschodu o wartości prawie 5 mln euro.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009