Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

20.06.2012

Reforma WPR a procedura legislacyjna w UE

Traktat Lizboński, który wszedł w życie w grudniu 2009 r., wprowadził szereg istotnych zmian w procesie stanowienia prawa i podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Dotyczy to również obszaru rolnego, dla którego ważnym novum było wprowadzenie zwykłej procedury prawodawczej (dawnej procedury współdecyzji).

Podstawą zwykłej procedury ustawodawczej jest zasada parytetu pomiędzy wybieranym w wyborach bezpośrednich Parlamentem Europejskim, reprezentującym obywateli Unii a Radą, reprezentującą rządy państw członkowskich. Obie te instytucje wspólnie uczestniczą w procedurach ustawodawczych i wspólnie przyjmują przepisy unijne, przy czym mają takie same prawa i obowiązki – żadna z nich nie może przyjąć jakiegokolwiek aktu prawnego samodzielnie, bez zgody drugiej instytucji. Przed wejściem Traktatu Lizbońskiego w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej obowiązywała procedura konsultacji  – Rada przed przyjęciem aktu zasięgała opinii Parlamentu Europejskiego z tym, że opinia ta nie była wiążąca.

Akty prawne dotyczące WPR po 2013 r. będą zatem przyjmowane zgodnie ze zwykłą procedurą legislacyjną, co oznacza, że o ich kształcie po raz pierwszy będzie współdecydował Parlament Europejski.

Na każdym z etapów procesu legislacyjnego konieczne będą kontakty z Parlamentem Europejskim, zarówno o charakterze politycznym, jak i  technicznym. Z pewnością wydłuży to i skomplikuje proces osiągania kompromisu w kwestiach Wspólnej Polityki Rolnej. Obecnie trwają uzgodnienia o charakterze politycznym w odniesieniu do propozycji legislacyjnej przedstawionej w październiku 2011 r. Zgodnie z kalendarium prac nad reformą, proces zatwierdzania rozporządzeń dotyczących WPR po 2013 r. powinien być sfinalizowany do końca 2013 r., tak aby mogły one wejść w życie od 2014 r.

Poniżej przedstawiono schemat zwykłej procedury ustawodawczej.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009