Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

05.06.2012

Propozycje wsparcia innowacyjności na obszarach wiejskich

W strategii „Europa 2020” Komisja Europejska podkreśla rolę badań i innowacji jako kluczowych elementów przygotowania Unii Europejskiej na przyszłe wyzwania. Innowacje mają też stać się celem przekrojowym wspólnotowej polityki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.   

W propozycjach legislacyjnych zaproponowano kilka rozwiązań wspierających innowacyjność w ramach II filara WPR. Przede wszystkim, ma być kontynuowane wsparcie działań proinnowacyjnych, tj. inwestycji, rozwoju działalności, współpracy w rozwijaniu nowych produktów, procesów i technologii w rolnictwie, sektorze spożywczym i leśnictwie. Planuje się też rozszerzenie zakresu wsparcia i grona odbiorców pomocy obejmującej transfer wiedzy i usługi doradcze dla rolników. W projekcie rozporządzenia przewidziano 100% współfinansowania z EFRROW na operacje o znaczącym wkładzie w innowacje istotne dla wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Duże projekty innowacyjne wymagają specjalnego podejścia systemowego. Najlepiej można będzie je zrealizować korzystając ze wsparcia na współpracę oraz zakładając grupy operacyjne w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Celem EPI będzie promowanie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa, które osiąga więcej przy mniejszych nakładach i funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Zakłada się, że EPI będzie działać na wielu płaszczyznach: od podstawowego procesu badawczego i upowszechniania wyników badań po opracowywanie produktów i technik oraz ich wprowadzenie do procesu produkcyjnego.

Dodatkowym wsparciem innowacyjności ma być ustanowienie nagrody za innowacyjną współpracę lokalną na obszarach wiejskich. Z funduszu, wynoszącego 30 mln euro, finansowane będą projekty współpracy z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, które znajdują się w różnych państwach członkowskich i realizują lokalne innowacyjne koncepcje. Tematyka wniosków musi być związana z jednym z priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i musi być odpowiednia do wdrożenia poprzez współpracę na poziomie transnarodowym.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009