Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Postępy prac nad Komunikatem Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”

(“A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030”)

Zazielenienie polityki unijnej coraz mocniej wkracza we wszystkie sektory jej gospodarki, także rolnictwo i obszary wiejskie odczuwają ten trend. Należy pamiętać, iż wg szacunków OECD i IPCC 75% emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora rolnego powiązane jest z użyciem energii i wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie rzutować mogą na wyniki ekonomiczne tego sektora. Propozycja Komisji Europejskiej (KE) zawarta w styczniowym komunikacie spotkała się z licznymi analizami środowisk krajowych jak również stała się tematem wielu dyskusji i ewentualnych obaw. Zaostrzenie Pakietu Energetyczno-Klimatycznego proponowane przez KE (pisaliśmy o tym szerzej na ksow.pl/wpr-po-2013-roku/uwagi-i-opinie/zaostrzanie-polityki-klimatyczno-energetycznej-ue.html) przełoży się tak na warunki gospodarowania producentów rolnych, jak i prawdopodobnie dotknie konsumentów końcowych.

Przedłożony przez KE projekt był przedmiotem prac Rady Europejskiej 20 marca br., która liczy na szybkie wypracowanie spójnej europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej zapewniającej jednocześnie przystępne ceny energii, konkurencyjność przemysłu oraz bezpieczeństwo dostaw energii przy równoczesnym osiąganiu celów klimatycznych i środowiskowych.

Pośród marcowych zaleceń Rady Europejskiej znalazły się postulaty:

  • analizy następstw, jakie dla państw członkowskich mają wnioski Komisji w sprawie ogólnounijnych celów redukcji emisji i w sprawie energii odnawialnej;
  • sprawiedliwego podziału wysiłku redukcyjnego i sprzyjania modernizacji sektora energetycznego;
  • zapobiegania potencjalnej ucieczce emisji oraz promowania długoterminowego bezpieczeństwa planowania inwestycji przemysłowych, tak by zapewnić konkurencyjność europejskich sektorów energochłonnych;
  • przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dopracowania ram efektywności energetycznej

Postępy w wypełnieniu powyższych postulatów będą przedmiotem obrad Rady w czerwcu br. Ponadto Rada Europejska wezwała do przyspieszenia prac w tym temacie, wskazując na konieczność poprawy skuteczności stosowania i egzekwowania przepisów UE dotyczących integracji rynku i efektywności energetycznej a także zapewnienia równych warunków działania przedsiębiorcom działającym w UE.

Ostateczna decyzja w sprawie nowych ram polityki energetyczno-klimatycznej spodziewana jest w październiku 2014 r.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

Dostęp do dokumentów źródłowych:

www.european-council.europa.eu/council-meetings

http://www.climatechange2013.org/report/

www.kig.pl/zdaniem-kig/ue/3752-list-otwarty-do-prezesa-rady-ministrow.html

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009