Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Plan „zielonych miejsc pracy” oraz zazielenienie w sektorze MŚP

2 lipca Komisja Europejska przyjęła komunikaty dotyczące “zielonych miejsc pracy” Green Employment Initiative  oraz “Zielonego Planu dla MŚP” Green Action Plan (GAP) for SMEs: Enabling SMEs to turn environmental challenges into business opportunities. Przedstawione Plany zostaną przekazane do przyjęcia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Dokumenty te przedstawiają propozycję działań na rzecz europejskiej gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw w celu wykorzystania przez nie szans płynących z przejścia na tzw „zieloną gospodarkę”.

Szacunki Komisji przewidują, że poprawa wykorzystania zasobów przez MŚP przyczyniłaby się do redukcji kosztów wytwarzania i wzrostu wydajności przynosząc około 630 miliardów euro oszczędności rocznie europejskiej gospodarce. Zazielenienie (zapobieganie szkodom środowiskowym i zmniejszanie emisyjności) może być postrzegane wg Komisji nie tylko w kategorii wyzwań, lecz także jako szansa rozwojowa otwierająca nowe możliwości firmom sprzedającym produkty i usługi „ekologiczne”. Wykorzystanie tych szans byłoby jednak możliwe tylko po stworzeniu MŚP przyjaznego otoczenia, w którym pomysły „ekologiczne” mogłyby być szybko opracowywane i komercjalizowane. Zazielenienie gospodarki powiązane byłoby z tworzeniem nowych i przekształcaniem istniejących miejsc pracy, m. in. w takich obszarach jak: recykling, bioróżnorodność, poprawa jakości powietrza, zwiększanie efektywności energetycznej i pozyskiwanie energii odnawialnej. Powstawanie „zielonych” miejsc pracy mogłoby wg Komisji przyczynić się do utrzymania wzrostu gospodarczego i rozwiązania problemów społecznych. Równocześnie Komisja zauważa, że 87% europejskich MŚP nie komercjalizuje swoich produktów, usług i technologii „ekologicznych” poza rynkami krajowymi podczas gdy międzynarodowe zaangażowanie UE w problematykę zmian klimatu umożliwiałoby im dostęp do nowych rynków zbytu. Komisja podkreśla konieczność szerokiego wsparcia „Zielonego Planu dla MŚP” przez organy państw członkowskich, co miałoby w konsekwencji przyczynić się do reindustrializacji wszystkich regionów Europy i wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej (w tym sektora MŚP) na międzynarodowych rynkach.

Opracowanie: Katarzyna Bańkowska SAEPR/FAPA

 

Źródła:

europa.eu/rapid/press-release_IP-14-766_en.htm

ec.europa.eu/news/employment/140702_pl.htm

europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_fr.htm

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009