Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Informacja Komisji Europejskiej nt. stanu prac wdrożeniowych nowego systemu płatności bezpośrednich w państwach członkowskich.

Komisja Europejska (KE) przygotowała notę informacyjną, w której przedstawiła stan prac wdrożeniowych dotyczących nowego systemu płatności bezpośrednich w państwach członkowskich.

Zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 1307/2013 i jego aktami delegowanymi i wykonawczymi, wszystkie państwa członkowskie zobowiązane były do dnia 1 sierpnia 2014 r. przedstawić KE swoje decyzje dotyczące funkcjonowania systemu płatności bezpośrednich od 2015 r. W wyznaczonym terminie KE otrzymała od wszystkich państw stosowne informacje nt. przyszłego systemu płatności.

Obecnie Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa dokonuje oceny kompletności i spójności zgłoszonych projektów systemów płatności bezpośrednich z obowiązującymi przepisami prawnymi. Sprawdzane i weryfikowane są m.in zapisy dotyczące stosowania systemu SAPS lub SPS, płatności za zazielenienie, płatności powiązanych z produkcją, płatności dla małych gospodarstw, a także zapisów dotyczących elastyczności między filarami WPR, w tym przenoszenia części środków finansowych z II na I filar WPR.

W przypadku, gdy zgłoszone przez państwa członkowskie projekty systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 są niekompletne lub zawierają błędy, Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa będzie na bieżąco informować i przekazywać państwom stosowne korekty (uzupełnienia), celem dostosowania zapisów poszczególnych elementów wdrożeniowych nowych systemów płatności do przyjętych przez KE wytycznych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez KE, państwa członkowskie zostały zobligowane do przekazania do 15 grudnia 2014 r. informacji dotyczących przyznawania płatności za zazielenienie. Głównie chodzi o wskazanie i opis obszaru użytków rolnych, które będą objęte tą płatnością (w tym także informacji o trwałych użytkach zielonych) oraz informacji dotyczących stawek na ha w ramach tego komponentu płatności. Natomiast do końca stycznia 2015 r. państwa członkowskie powinny przekazać informacje dotyczące definicji m.in. trwałych użytków zielonych, działalności rolniczej (aktywny rolnik), płatności dla młodych rolników, a także informacje dotyczące wykorzystania rezerw krajowych (bądź regionalnych) dla przyznawania uprawnień dla państw stosujących system płatności podstawowej (Basic Payment Scheme).

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009