Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój obszarów wiejskich

Partner wiodący: Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu,

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 1 sierpnia 2020 r. i kończy się w dniu 26 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  106 406,46 zł

Cel operacji ma być polem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami branży agroturystycznej. Uczestnicy projektu mają zdobyć wiedzę, jak efektywnie zarządzać swoim przedsięwzięciem, jakie stosować rozwiązania marketingowe, mają poznać najlepsze wzorce, które będą mogli wdrożyć w dowolnym stopniu również w prowadzonej przez siebie działalności. Projekt obejmie swoim zasięgiem obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Dodatkowym celem operacji będzie promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, a także zachowanie tradycji polskiej wsi. Oczekiwanym efektem projektu będzie stworzenie oferty turystycznej opartej na zasobach naturalnych oraz kulturowych regionu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych i lokalnych przedsiębiorców i producentów żywności.

Cele szczegółowe operacji:

  • Wyjazd studyjny – 3 wizyty studyjne w gospodarstwach turystycznych /agroturystycznych zlokalizowanych na obszarze województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego. Wybrane miejsca związane będą z najlepszymi praktykami i sukcesem w biznesie na wsi. W wizytach każdorazowo weźmie udział po 5 przedstawicieli gospodarstw z każdego z 4 województw. W każdej wizycie będzie uczestniczyć 20 przedstawicieli grupy docelowej, czyli osób zatrudnionych w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osób, które zamierzają rozpocząć działalność w tej branży, przedstawicieli organizacji statutowo zajmujących się promocją i rozwojem obszarów wiejskich.
  • Konferencja – dla około 100 osób pracujących w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione), przedstawiciele LGD, Lokalnych Organizacji Turystycznych, samorządów oraz branży turystycznej.
  • Publikacja – magazyn drukowany oraz w formie pdf. w którym znajdą się między innymi bogato ilustrowane relacje (z wizyt studyjnych), eksperckie analizy i opracowania najciekawszych zagadnień (w odniesieniu do trendów obserwowanych także w Europie, np. turystyka kulinarna, ekoturystyka, turystyka dostępna), zapis dyskusji (prowadzonych w trakcie wizyt), artykuł podsumowujący rozmaite działania podjęte podczas realizacji projektu, varia (porady np. prawnika, architekta, specjalisty ds. promocji). Dzięki pojemnej formule w tytule mogą się pojawić także wywiady. Planowany magazyn będzie zbiorem tekstów popularnonaukowych, ale także inspirowanych spotkaniami (warsztatami, wykładami) odbywającymi się podczas realizacji projektu

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, konferencja, publikacja.

Operacja skierowana jest do:

Grupa docelowa będzie pochodzić w 4 ww. województw. Każda wizyta będzie obejmować 20 uczestników. W każdej wizycie studyjnej weźmie udział taka sama liczba osób z każdego województwa, osoby pracujące w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej (zarówno właściciele obiektów, jak i osoby zatrudnione) oraz osoby zamierzające rozpocząć pracę w ww. sektorze.


Jakie są innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej?

 News z 13.11.2020 r. - zobacz

W dniach 7-8 października 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim odbyła się pierwsza wizyta studyjna zorganizowana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska.

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

W wizycie wzięło udział 20 osób zatrudnionych w sektorze agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność w tej branży, przedstawicieli organizacji statutowo zajmujących się promocją i rozwojem obszarów wiejskich, po 5 przedstawicieli z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Odwiedzane miejsca w województwie kujawsko-pomorskim dotyczyły obiektów związanych z najlepszymi praktykami i sukcesami w biznesie w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkanie koncentrowało się na pokazaniu innowacyjnych metod tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej w gospodarstwach turystycznych/agroturystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy gościli w Ekogościńcu Pachotówko (Gzin), Agroturystyce Gzinianka (Gzin), Toskanii Kociewskiej (Bochlin), Przystanku Tleń (Tleń) i Górniczej Wiosce (Piła-Młyn). Była to doskonała okazja do podpatrzenia dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

Gospodarze obiektów zaprezentowali wieś jako miejsca  do wykorzystania naturalnych walorów środowiska i lokalnych produktów. Uczestnicy mogli się przekonać o korzyściach prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i turystycznych o rożnym profilu i zakresie poprzez pokazanie modelowych rozwiązań zastosowanych w odwiedzanych miejscach Podczas wizyty były przedstawione przykłady, że biznes na  wsi jest opłacalny, nawet w okresie można szukać i znaleźć rozwiązania, które sprawią, że trudny czas i nie tylko pozwala na tworzenia miejsc na wsi do życia i rozwoju gospodarczego.

Kolejne dwie wizyty studyjne już marcu 2020 r.

Więcej informacji o projekcie - zobacz 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009