Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wolanow Food Festival

Partner wiodący: Gmina Wolanów 

Termin realizacji: 1.06.2019 – 30.09.2019

Kwota: 177.120,00

Cel operacji:

  • umożliwienie  mieszkańcom obszarów wiejskich 4 województw zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich.
  • promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych. Podczas realizacji projektu planuje się przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Grupa docelowa operacji:

  • producenci żywności, restauratorzy, właściciele obiektów gastronomicznych - którzy będą promowani a także edukowani w działaniach związanych z rozwojem proponowanych przez nich usług.
  • rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, przetwórcy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauratorzy, właściciele punktów gastronomicznych,
  • mieszkańcy terenów wiejskich, którzy zechcą wziąć udział w festiwalu i warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich.

Formy realizacji:

  • Warsztaty tradycji kulinarnych, marketingu prowadzone na terenie działania 4 partnerów KSOW z województw: lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie.
  • Impreza plenerowa na stadionie w Wolanowie pn. „Wolanow Food Festival” w ramach której liczni partnerzy ( 4 partnerów z 4 różnych województw oraz 3 lokalnych partnerów: Gmina Przytyk, Gmina Potworów oraz Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki) będą prezentować produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów -  odbędzie się 15 września 2019 r.

Gmina Wolanów z siedzibą w Wolanowie, ul. Radomska 20, jako Partner KSOW  w partnerstwie z lokalnymi partnerami KSOW:  Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD ,, Razem dla Radomki” oraz dodatkowymi partnerami z czterech innych województw: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego będzie realizować projekt pod nazwą ,,Wolanow Food Festival”.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi. To odpowiedź konsumentów na pogarszającą się jakość żywności wytwarzanej masowo. Wielu kupujących wybiera wyroby lokalne czy regionalne produkowane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. Tradycje kulinarne stanowią istotną część naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne staje się dziś kluczem do rozwoju regionu i szansą dla jego mieszkańców. Dlatego dzięki realizacji projektu pn. „Wolanów Food Festival” Gmina Wolanów wraz partnerami z 4 województw zainicjuje współpracę ale i promocję przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych. Podczas realizacji projektu planuje się przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich. Gmina Wolanów poprzez realizację projektu pn. „Wolanów Food Festival” ma za cel w znaczący sposób poprawić rozpoznawalność lokalnych marek, wpłynąć na lepsze ich urynkowienie oraz wykreowanie nowych lokalnych produktów i tradycji na rynku ogólnokrajowym, dzięki czemu zwiększony zostanie udział zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie celem realizacji projektu będzie aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego  (4 partnerów z ościennych województw i 3 partnerów z województwa mazowieckiego) w sumie szacuje się ,że w ramach warsztatów udział weźmie 300 osób.

Grupy docelowe  projektu będą skonkretyzowane w kilku obszarach i będą to:

  • producenci żywności, restauratorzy, właściciele obiektów gastronomicznych - którzy będą promowani a także edukowani w działaniach związanych z rozwojem proponowanych przez nich usług.
  • rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, przetwórcy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauratorzy, właściciele punktów gastronomicznych, mieszkańcy terenów wiejskich - którzy zechcą wziąć udział w festivalu i warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich.

W ramach projektu przewiduje się realizację warsztatów tradycji kulinarnych i marketingowych (promocja produktu i marki z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji). Planowane warsztaty odbywać się będą w dwóch etapach:

I etap 1.06.2019 – 30.09.2019 : Warsztaty tradycji kulinarnych i ich promocja na przykładzie „Papryki przytyckiej” prowadzone na terenie działania 4 partnerów KSOW z województw: lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie.

II etap realizacji warsztatów 15.09.2019 : Warsztaty prowadzone w dniu 15 września 2019 r. podczas „Wolanów Food Festival”. Warsztaty prowadzić będzie wykwalifikowany szkoleniowiec przy udziale zaproszonych gości i lokalnych wystawców.

Warsztaty mają na celu umożliwić mieszkańcom polski zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich.

W dniu 15 września 2019 r. odbędzie się impreza plenerowa na stadionie w Wolanowie pn. „Wolanow Food Festival” w ramach której liczni partnerzy ( 4 partnerów z 4 różnych województw oraz 3 lokalnych partnerów: Gmina Przytyk, Gmina Potworów oraz Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki) będą prezentować produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów. W ramach festiwalu swoje kunszty kulinarne na wyodrębnionych stoiskach wystawienniczych będą prezentować szefowie okolicznych restauracji oraz członkowie sieci dziedzictwa kulinarnego w dolinie radomki.

W ramach projektu przygotowany zostanie spot radiowy w celu promocji festiwalu. Promocja odbywać się będzie w lokalnych rozgłośniach radiowych z terenu siedziby partnerów oraz Gminy Wolanów. Będzie to skuteczna i forma promocji wydarzenia zaś swoim zasięgiem dotrze do bardzo dużej ilości mieszkańców województw.

Operacja pod nazwą: Wolanow Food Festival  będzie realizowana ze środków KSOW, kwota dofinansowania realizowanej operacji to kwota: 177.120,00 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia 00/100).

Festiwal będzie promowany na stronie internetowej organizatora (www.wolanow.pl) i partnerów oraz mediach społecznościowych, których zasięg jest ogólnopolski. Zaś po wydarzeniu pojawią się publikacje i relacje z imprezy.

 


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009