Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Partner realizujący operację: Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi (Prezes Fundacji - Andrzej Klonecki)

Termin realizacji: 19.02.2019 r.- 31.10.2019 r.

Kwota dofinansowania: 273 803,80 zł

Cel realizowanej operacji:

a) przeszkolenie 480 niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich (w tym min. 50 % osób do 35 roku życia) z gospodarstw rolnych, z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz budowania współpracy;

b) dotarcie ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą przyzagrodowego chowu gęsi, przetwórstwa
i sprzedaży gęsiny w ramach RHD oraz budowania współpracy, oraz promocja gęsiny wśród minimum 1.978.500 osób, w tym minimum 1.377.000 mieszkańców wsi i małych miast;

Grupę docelową operacji stanowią:

a) niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osoby młode (do 35 roku życia – ponad 50% grupy), w liczbie 480 osób;

b) ogół społeczeństwa, w tym osoby zainteresowane prowadzeniem przyzagrodowego chowu gęsi
i przetwórstwem gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz potencjalni konsumenci,
w liczbie minimum 1.978.500 osób (w tym minimum 1.377.000 mieszkańców wsi i małych miast);

Formy realizacji operacji:  16 szkoleń w 4 województwach (Kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie); Publikacja; Film i spot;

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze”, Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA, oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy realizuje projekt pn. Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw.

Obok szkoleń odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny. W ramach operacji przewidziane są 4 szkolenia w każdym z 4 województw oraz wyemitowanie cyklu 6 odcinków programu pt. „Gęś na językach” ,w których zostaną przedstawione kluczowe informacje dotyczące przyzagrodowego chowu gęsi,  przetwórstwa gęsiny i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy.


News z dnia 31.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 30.09.2019 r. - zobacz

News z dnia 24.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 14.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 3.10.2019 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009