Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w

Partner: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 15 marca 2019 r. i kończy się w dniu 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania: 94 275,95 zł

Celem planowanej operacji jest upowszechnienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzacja wykorzystania surowców zwierzęcych pochodzących od rodzimych ras zachowawczych (mięsa, mleka) do produkcji regionalnych, ekologicznych wyrobów w małych gospodarstwach, co daje im duże możliwości w zakresie zwiększenia opłacalności produkcji lub może stanowić formę dywersyfikowania uzyskiwanych dochodów (Sielinko, 8 czerwiec 2019).

Formy realizacji operacji:  konferencja/ kongres, Targi/ impreza plenerowa/ wystawa, Publikacja/ materiał drukowany, Audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji

Operacja skierowana jest do:

 • hodowców m. in. Gospodarstw Rolnych KOWR Sp. z o.o. o profilu rolniczym, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach
 • rolników m.in. rolnicy indywidualni, prowadzący handel detaliczny oraz reprezentujący małą przedsiębiorczość w zakresie produkcji mięsnych artykułów żywnościowych
 • osób, które są jednocześnie członkami i przedstawicielami branżowych związków,
 • przedstawicieli instytucji naukowo – badawczych np. Uczelni Wyższych, uczniowie i studenci szkół o profilu rolniczym
 • pracowników produkcji zwierzęcej – zootechnicy
 • specjalistów z Ośrodka Doradztwa Rolnego,
 • przedstawicieli, specjalistów ds. żywienia krajowych producentów mieszanek pasz treściwych
 • mieszkańców obszarów wiejskich,
 • przedstawicieli instytucji działających w sferze obsługi rolnictwa (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i banków).


Podsumowanie konferencji: „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski" na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

Data i czas trwania wydarzenia – 8 czerwiec 2019 r., w godzinach: 17:00-20:00

Blok 1.

Realizacja Programów Ochrony Zasobów Genetycznych zwierząt gospodarskich w ostatnich 20 latach. Zaprezentowane były programy ochrony bydła, koni, drobiu, owiec i świń oraz podejmowana w ramach ostatniego programu badawczo-rozwojowego tematyka certyfikacji produktów od ras rodzimych .

- Czas trwania ok 1,5h, 3 wykładowców prowadzących:

Kolejność wykładów:

 • Dr hab. Aldona Kawęcka – „Rodzime rasy owiec – ochrona zasobów genetycznych i znaczenie hodowli” (30 min)
 • Dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza – „Realizacja programu ochrony zasobów genetycznych świń – wczoraj, dziś i jutro” (30 min)
 • Dr inż. Anna Majewska – „20 lat programów ochrony bydła w Polsce” (30 min) 

Blok 2.

Aktualne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich. (W tym bloku poruszone były kwestie związane z hodowlą bydła, świń, owiec, koni).

- Czas trwania ok 1 h, 2 wykładowców prowadzących

Kolejność wykładów:

 • Dr hab. Piotr Wójcik – „Hodowla precyzyjna bydła w średnich i dużych gospodarstwach” (30 min)
 • Dr inż. Andrzej Kaczor – „Możliwości ograniczenia przyczyn powstawania stresu cieplnego u zwierząt gospodarskich” (30 min)

Dyskusja

Dyskusja na temat współczesnych kierunków rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce. Czas trwania ok.  0,5 h.

Grupa docelowa

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, ponieważ grupę docelową stanowiło ponad 130 osób, w tym hodowcy, rolnicy, członkowie branżowych związków, przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych, pracownicy produkcji zwierzęcej, specjaliści z ODR, przedstawiciele i specjaliści ds. żywienia krajowych producentów mieszanek pasz treściwych, studenci i uczniowie szkół o profilu rolniczym oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. Operacja była skierowana głównie do mieszkańców województwa wielkopolskiego ze względu na miejsce realizacji operacji (Sielinko – woj. wielkopolskie), natomiast w mniejszej części do mieszkańców województw – lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego (Partnerów KSOW) oraz nielicznych przedstawicieli przybyłych z pozostałych województw.

Rekrutacja uczestników konferencji była przeprowadzana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, współpracujące ODR-y (łódzki, śląski, dolnośląski, lubuski), związki branżowe poszczególnych gatunków oraz Instytut Zootechniki – PIB w Balicach k. Krakowa.

Zasoby kadrowe niezbędne do realizacji operacji

Osobami niezbędnymi do realizacji formy operacji było pięciu wykładowców - wykwalifikowanych pracowników naukowych z Instytutu Zootechniki w Krakowie/Balicach z Wydziału Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, którzy w swoim dorobku posiadają liczne publikacje w tej dziedzinie np. „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”, „Certyfikacja surowców i produktów ras rodzimych” publikowane w Wiadomościach Zootechnicznych.

Podsumowanie - pobierz News z 13.06.2019 r. - zobacz

Od nauki do praktyki na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

W dniach 8-9 czerwca  odbyła  się operacja pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”. W sobotę 8 czerwca na terenie obiektu wystawowego w Sielinku (ring główny, parkur, płyta drobnego inwentarza, hala owiec, hala zwierząt futerkowych) odbyła się wycena ras wysokowydajnych i ekspozycja z elementami warsztatów porównawczych - porównanie ras zachowawczych z wysokowydajnymi z poszczególnych grup zwierząt:

 • bydła mlecznego połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych  – ring główny (3 h)
 • koni połączona z warsztatem porównawczym przedstawicieli rodzimych ras zachowawczych – parkur. (3 h)
 • owiec i kóz połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – hala owiec. (3 h)
 • stad drobiu połączona z warsztatem porównawczym rodzimych ras zachowawczych – płyta drobnego inwentarza (3 h)
 • zwierząt futerkowych połączona z warsztatem porównawczym ras zachowawczych – hala ze zwierzętami futerkowymi (3 h)   

Wycenę wysokowydajnych ras przeprowadziły Komisje Sędziowskie  poszczególnych Związków Hodowlanych z poszczególnych gatunków zwierząt, natomiast osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie warsztatów porównawczych w dniu 9 czerwca , byli wykwalifikowani pracownicy naukowi z Wydziału Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytutu Zootechniki w Krakowie/Balicach specjalizujący się w określaniu wzorców ras zachowawczych.

 

Po południu odbyła się konferencja na temat Realizacji Programów Ochrony Zasobów Genetycznych zwierząt gospodarskich na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zaprezentowane zostały programy ochrony bydła, koni, drobiu, owiec i świń oraz podejmowana w ramach ostatniego programu badawczo-rozwojowego tematyka certyfikacji produktów od ras rodzimych. Omówione zostały również aktualne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich. Konferencja zakończyła się dyskusją na temat współczesnych kierunków rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce.

 

Podczas rejestracji wręczono uczestnikom materiały konferencyjne (materiałowa torba, w których znajdowały się -pendrive, na którym zamieszczone zostały materiały konferencyjne, notatnik z długopisem oraz dwie publikacje - Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce” oraz „Promocja postępu hodowlanego”.

 

Informację o ekspozycji i warsztatach porównawczych rodzimych ras zachowawczych z wysokowydajnymi, organizowanymi w ramach II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz o możliwości uczestnictwa w konferencji  były prezentowane na przełomie maja/czerwca 2019 r. w Radiu Poznań, Emaus oraz w telewizji TVP3 Poznań.

 

Drugiego dnia Wystawy, odbyła się uroczysta prezentacja oraz wręczanie nagród najlepszym zwierzętom. Uhonorowani zostali także hodowcy ras zachowawczych, poprzez  wręczenie im wyróżnień i nagród. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ufundował dodatkowe puchary, które zostały wręczone hodowcom ras rodzimych za ich ogromny wkład w ochronę bioróżnorodności,  wykorzystanie potencjału w propagowaniu użytkowania krajowych ras zachowawczych oraz prozdrowotnych surowców i produktów od nich pochodzących.

Dzięki promocji hodowli rodzimych ras zachowawczych, rynki lokalne będą miały szansę na rozwój, tym samym wpływając na poprawę efektywności ekonomicznej małych gospodarstw. Ponadto, popularyzacja ras rodzimych, kształtowanie świadomości społecznej na temat znaczenia hodowli i chowu zwierząt ras zachowawczych oraz konieczność ich ochrony znajduje odbicie w konsekwentnie prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi polityce polegającej na popularyzacji wykorzystania tych ras do uzyskania surowca o korzystnych parametrach pozwalających na produkcję zdrowej, wysokojakościowej żywności.


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009