Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Eko jemy – nie marnujemy”

Partner wiodący: Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Eko Media Karol Przybylak oraz Poloniakiem

Realizacja operacji rozpoczyna się 01/05/2019 r. i kończy się 31/10/2019 r.

Kwota dofinansowania: 281 893,90 zł.

Cele operacji:

Według dostępnych danych marnotrawstwo żywności wynika w znaczącej mierze z niewłaściwego zarządzania na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, a w przypadku konsumentów z praktykowania niezrównoważonych ekologicznie i społecznie wzorców konsumpcji.

Celem proje

 • Dostarczenie producentom rolnym i dystrybutorom żywności informacji i wiedzy na temat problemu marnotrawstwa żywności oraz motywowanie ich do przechodzenia na proekologiczne metody produkcji oraz zasobooszczędnego i niskoemisyjnego zarządzania systemem dostaw, tworzenia krótkich kanałów sprzedaży i organizowania się w grupy producenckie i producencko-konsumenckie. Miernikiem realizacji tego celu będzie liczba odbiorców materiałów informacyjnych wytworzonych w ramach projektu, szacowana na 1600 osób. Cel zostanie osiągnięty w terminie do końca października 2019 r.;
 • Dostarczenie konsumentom informacji i wiedzy na temat kwestii ekologicznych związanych z postępowaniem z żywnością, w szczególności na temat problemu jej marnotrawienia oraz potrzeby i zalet zwiększania konsumpcji żywności ekologicznej, w tym jej właściwego rozpoznawania, nabywania i przechowywania. Miernikiem realizacji tego celu będzie liczba odbiorców materiałów informacyjnych wytworzonych w ramach projektu, szacowana na 85 000 osób oraz ankiety ex ante i ex post. Cel zostanie osiągnięty w terminie do końca października 2019 r.

 

Odbiorcy operacji:

Grupy celowe projektu zostały wyróżnione z uwagi na cele projektu i tworzą je kluczowe grupy uczestników łańcucha rolno-żywnościowego:

 • producenci żywności (rolnicy), zarówno tych posiadających już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i tych w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolników w różnym stopniu zainteresowanych podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi i ogólną ekologizacją sposobu wytwarzania żywności (w tym zmniejszeniem jej emisyjności i odpadowości). Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów obszaru całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.
 • konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem ilościowym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Pod względem płci w grupie tej zdecydowanie przeważają kobiety. Grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.

Grupę celową projektu stanowią również media.

Zainteresowanie konsumpcją ekologiczną i zdrowym stylem życia w społeczeństwie wynika, jak pokazują dostępne badania, nie tylko z rosnącej „mody na ekologię” i wzrostu zamożności społeczeństwa, ale przede wszystkim z troski o zdrowie własne i członków swoich rodzin, jak również z troski o stan środowiska. Kluczową grupą społeczną wykazującą największe zainteresowanie produktami spożywczymi najwyższej jakości żywieniowej i zdrowotnej są osoby młode, zainteresowane utrzymaniem zdrowia, dobrej kondycji organizmu i profilaktyką, osoby na diecie, szczególnie kobiety, w tym matki i rodzice dzieci cierpiących na różnorakie alergie i inne choroby, jak również osoby chore i osoby świadome związków pomiędzy sposobem odżywiania a rożnymi dolegliwościami i chorobami.


Formy realizacji operacji:

W ramach operacji zaplanowano szereg działań o charakterze promocyjno – informacyjnym, w tym:

 • Warsztat kulinarny dla dziennikarzy
 • Konferencja informacyjna „Eko jemy – nie marnujemy. Rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce”
 • 3 stoiska wystawiennicze – dwa na targach żywności (Targi ekologiczne BIOEXPO w Warsaw PTAK Expo (11-13.10.2019) – pierwsze w pełni ekologiczne targi w Polsce Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi (18-20.10.2019 r.) oraz  jedno stoisko podczas pikniku rodzinnego podczas Narodowego Dnia Sportu (09.2019)
 • Przygotowanie trzech materiałów branżowych – folderów informacyjno-edukacyjnych. Tematy folderów (przykładowe, mogą ulec małym modyfikacjom po rozmowach z agencją kreatywną, ale tytuły będą niewiele odbiegały od zaproponowanhych): 1. Ekoproducent na ekorynku; 2. Z „eko” za pan brat; 3. Ekodostawca.
 • Analiza poziomu marnotrawienia żywności w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce
 • Filmiki poradnikowe. Tematyka: 1. Przeciwdziałanie marnotrawieniu i odpowiednie przechowywanie żywności; 2. Produkcja ekologiczna – jak powstaje eko.; 3. Zapobieganie odpadom żywności i jej odzyskiwanie; 4. Zakupy ekologiczne.
 • Kampania informacyjna na stronie Jemy Eko na FB.
 • Kampania media relations
 • Aktualizacja strony internetowej www.jemyeko.com
 • Kampania promująca w Internecie
 • Kampania edukacyjna producentów ekologicznych
 • Kampania PRowa z udziałem blogera / influencera

Więcej o projekcie: www.jemyeko.com


news/entry/14696-eko-jemy-i-nie-marnujemy.html

News z 5.11.2019 r. - zobacz

News z 14.08.2019 r. - zobacz

News z dnia 19.09.2019 r. - zobacz

News z dnia 3.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 7.10.2019 r. - zobacz

News z dnia 9.10.2018 r. - zobacz

News z dnia 16.10.2018 r. - zobacz

News z dnia 5.11.2018 r. - zobacz


 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009