Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Jeżeli zrealizowałeś jakiś ciekawy projekt, który może być inspiracją dla innych, jeśli chcesz się nim pochwalić wypełnij formularz (w formacie MS Word) i prześlij na adres ksow@cdr.gov.pl.
Obszar realizacji projektu:
Aktywizacja społeczna, Integracja społeczna, Turystyka
Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przylegającego do nadbrzeża rzeki Łobżonka. Dzięki środkom unijnym dotychczas zaniedbane miejsce zyskało nową jakość, wpisując się w potrzeby lokalnej społeczności. Powstało miejsce rekreacji przyjazne środowisku oraz wspierające integrację i służące wypoczynkowi mieszkańców gminy Łobżenica. Projekt pozytywnie wpłynął na promocje gminy, szczególnie uwzględniając walory turystyczne i rekreacyjne.


Aktywizacja społeczna, Integracja społeczna, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy
Projekt polegał na dostosowaniu pomieszczenia poddasza własnego domu o powierzchni 28 m² do utworzenia pracowni ceramicznej. Głównym profilem działalności jest ręczna produkcja przedmiotów ceramicznych takich jak: kubki, patery, ozdoby świąteczne, rzeźby, biżuteria itp. oraz organizacja warsztatów czy imprez okolicznościowych.


Aktywizacja społeczna, Integracja społeczna, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy
Projekt polegał na dostosowaniu pomieszczenia w domu Beneficjentki w celu utworzenia pierwszego w regionie gabinetu terapii integracji sensorycznej. W gabinecie świadczone będą usługi polegające na diagnozie dziecka oraz zajęcia terapeutyczne. Dodatkowo te same usługi będą świadczone z dojazdem do dziecka. 


Dobrostan zwierząt, Emisje gazów cieplarnianych i amoniaku, Ochrona środowiska, Zrównoważony rozwój środowiska
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zorganizowała seminarium pn. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”. Celem było przedstawienie zagadnień i dyskusja nad problemem dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT oraz zapoznanie doradców, rolników oraz służb zaangażowanych w ochronę środowiska z zagadnieniem praktycznego ograniczania emisji amoniaku, tak z produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Dodatkowo wydano publikację i broszurę o tym samym tytule, które zostały rozesłane do ośrodków doradztwa rolniczego i posłużą doradcom i rolnikom z całej Polski.


Aktywizacja społeczna, Innowacje, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy
W ramach projektu powstał rower elektryczny Kosynier Speed, który  ma za zadanie bicie rekordów prędkości. To pierwszy tego typu model roweru na świecie, który łączy w sobie rzemiosło tradycyjne z nowoczesnymi technologiami. Rower ekologiczny będzie wyposażony w najnowszą technologię audiowizualną.


Aktywizacja społeczna, Demografia, Integracja społeczna, Zaangażowanie zainteresowanych stron

Projekt polegał na organizacji konkursu, w którym poszukiwane były pomysły i inicjatywy poprawiające jakość życia na wsi, zgodnie z założeniami koncepcji smart villages (inteligentnych wsi). Nadesłane prace obejmowały zakresem tematycznym m.in. zarządzanie energią, ochronę środowiska, idee społeczeństwa obywatelskiego, komunikację między mieszkańcami wsi, kulturę oraz rolnictwo i gospodarkę żywnościową.Ekologia, Obszary górskie, Ochrona środowiska, PROW, Zarządzanie glebą

Od 2018 r. beneficjent korzysta ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przeznaczone jest ono na uprawę prastarych odmian zbóż (płaskurka, orkisz, samopsza), gryki, nostrzyka metodami ekologicznymi oraz realizowanie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych na terenach z ograniczeniami naturalnymi (obszary podgórskie i górskie). Beneficjent stara się zwrócić uwagę na jakość produkcji, nie tylko na jej skalę. Swoimi działaniami daje przykład poszukiwania niszowych produktów, które będą zapewniały zbyt oraz pozwolą podnieść świadomość konsumencką.Aktywizacja społeczna, Przedsiębiorczość, Tworzenie miejsc pracy

Celem projektu było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości związanej z hodowlą i rozmnażaniem roślin owadożernych. Polegało to na założeniu działalności gospodarczej oraz zakupie niezbędnego sprzętu do prowadzenia profesjonalnej hodowli i produkcji wysokiej jakości roślin owadożernych na skalę hurtową.Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska, PROW, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

W związku z planowanym przez właściciela gospodarstwa zwiększeniem powierzchni upraw, koniecznym było przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. Projekt obejmował zakup pługa obrotowego, systemu chłodniczego oraz zestawu fotowoltaicznego w celu produkcji energii na potrzeby gospodarstwa rolnego zajmującego się uprawą warzyw i ich sprzedażą pod własną marką. Wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki niewątpliwie powoduje wzrost uniezależnienia się od konwencjonalnych źródeł energii i tym samym zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Ponieważ całość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa rolnego czyni go specjalnym w kategorii środowisko.Ekologia, Innowacje, Ochrona środowiska, Przedsiębiorczość, Restrukturyzacja / modernizacja gospodarstw rolnych

Projekt polegał na zakupie nowoczesnego sprzętu o funkcjach uprawowo-siewnych i nawozowych, w celu zmniejszenia kosztów związanych z prowadzoną produkcją. Dodatkowo zakupiony sprzęt miał za zadanie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz spełniać wymagania prowadzonego w gospodarstwie rolnictwa ekologicznego. Efektem będzie wzrost rentowności gospodarstwa poprzez poprawę jakości i wzrost skali produkcji.Wyświetlanie rezultatów od 11 do 20 z 44
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009