Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Żłobek EmiLudki
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Wnioskodawczyni zdiagnozowała zapotrzebowanie na usługi dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez rozeznanie rynku, specjalistyczne artykuły branżowe, a także udział w targach edukacyjnych. Ponadto zasięgnęła informacji w Urzędzie Miejskim Trzcianki. Z danych jasno wynikało, że istnieje potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc dziennej opieki nad dziećmi. Poza tym rosnąca świadomość pro-edukacyjna rodziców sprawia, że istnieje zapotrzebowanie na żłobki innowacyjne, które poza tradycyjną opieką wdrażają innowacyjne programy, co przekłada się na poprawę warunków edukacyjnych.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Celem utworzenia nowej działalności gospodarczej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego był rozwój przedsiębiorczości oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług, związanych z dzienną opieką nad dziećmi. Głównym profilem działalności firmy jest utworzenie i funkcjonowanie niepublicznego żłobka, który sprawuje opiekę nad 15 dzieci. Wnioskodawczyni zmodernizowała istniejący lokal, dostosowując go do potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje, w tym wpis do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Trzciance.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Rezultatem jest samozatrudnienie oraz stworzenie 2 nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grupy defaworyzowanej czyli kobiet. Ponadto możliwość rozwoju zawodowego poprzez inwestycje w pasje, dzielenie się zainteresowaniami z innymi, promowanie innowacyjnych usług edukacyjnych i nowoczesnych form dydaktycznych. Dodatkowo w żłobku wykorzystuje się urządzenia o wysokiej klasie energetycznej co zmniejsza emisję CO2 do atmosfery.

 

Beneficjent Emilia Andrzejak
ul. Chopina 15/3, 64-980 Trzcianka
Tel: 609 887 199
WWW: www.emiludki.com
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: marzec 2019 - maj 2019
Zasięg lokalny - wielkopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
50 000,00
w tym środki z UE:
50 000,00
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009