Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Sieć najciekawszych wsi
KONTEKST I CELE PROJEKTU
W ramach badań zasobów wsi na potrzeby tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), odkryte zostały miejsca o wyjątkowych walorach kulturowych i przyrodniczych, miejscowości posiadające niezwykłe zabytki dziedzictwa narodowego i europejskiego, ale i kultury przemysłowej. Powstała również Strategia marki i plan promocji SNW. Istotnym problemem jest wciąż przekonanie, że wieś to miejsce nieatrakcyjne, nudne i niewiążące się z rozwojem zawodowym czy z możliwością zarobku. Wdrożenie koncepcji tworzenia SNW stało się jednym z celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), która zrzesza 31 gmin z całej Polski. 
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Operacja zakładała realizację trzech działań:

1. Organizację ogólnopolskiej konferencji w Istebnej, inaugurującej uroczysty start SNW. Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z procesem certyfikacji miejscowości do SNW oraz zasobami lokalnymi jako czynnikami rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego małych miast i wsi. Podczas konferencji wręczono także certyfikaty 10 najbardziej aktywnym miejscowościom: Gniewino (gmina Gniewino), Goworów (gmina Międzylesie), Istebna (gmina Istebna), Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina Postomino), Stare Siołkowice (gmina Popielów), Swołowo (gmina Słupsk), Zalipie (gmina Olesno) i Złoty Potok (gmina Janów).

2. Wyjazd studyjny na teren gminy Istebna, gdzie odwiedzono m.in. Kurną Chatę Kawuloka - stary drewniany dom z 1863 r. pełen dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, który w autentyczny sposób oddaje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX w. oraz Centrum Koronki Koniakowskiej i Centrum Pasterskie, gdzie można było spróbować tradycyjnych serów.

3. Dwu-dniowe warsztaty „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”. Uczestników podzielono na 2 grupy warsztatowe. W pierwszej znaleźli się lokalni liderzy – zarówno zaawansowani w pracach nad wdrażaniem strategii SNW, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają prace nad spełnieniem kryteriów certyfikacji. W drugiej natomiast byli w większości samorządowcy, którzy na kwestie certyfikacji są w stanie spojrzeć z nieco innej strony.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
W ramach realizacji operacji oficjalnie wystartowała Sieć Najciekawszych Wsi. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi i rozwój obszarów wiejskich są sztandarowymi celami całej Sieci. Kolejnym krokiem w wypracowaniu unikatowego i innowacyjnego narzędzia, który dzięki swojemu zasięgowi przyczyni się do znacznego zwiększenia atrakcyjności, a co za tym idzie – rozwoju i promocji obszarów wiejskich, było podniesienie kompetencji i zwiększenie praktycznej wiedzy mieszkańców w zakresie m.in. wdrażania standardów SNW i przygotowania wsi do certyfikacji.
Beneficjent Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
Pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski
Tel: 74 832 56 81 / 82
WWW: www.psorw.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
I. Transfer wiedzy i innowacje
Działanie PROW:
M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: kwiecień 2019 - październik 2019
Zasięg krajowy
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
61 475,29
w tym środki z UE:
36 921,49
z budżetu państwa:
21 103,80
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
3 450,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009