Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Przygotowanie i przechowywanie sadzonek roślin ozdobnych
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Celem operacji była poprawa jakości magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży. Wymagało to zbudowania innowacyjnego systemu techniki wodnej, systemu zarządzania klimatem, systemu mechanicznej prewencji przeciw szkodnikom, automatycznego systemu logistycznego, systemu do pakowania oraz systemu elektronicznej kontroli towarów i przygotowania spedycji. W wyniku realizacji inwestycji zostaną wdrożone innowacyjne procesy i technologie przechowywania i przygotowania do sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych poprzez zakup maszyn i urządzeń nowej generacji.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Dzięki realizacji projektu usprawniono proces magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży, głównie unowocześnienia systemu logistycznego produkcji roślin oraz strefy składowania towarów i panujących w niej warunków tj. precyzyjniejszego kondycjonowania z wykorzystaniem technik ogrodniczych, tak by przybliżyć te warunki do warunków w miejscu docelowym u odbiorców (proces hartowania).  Zakupiono również w pełni zautomatyzowany system logistyczny z oprogramowaniem oraz system elektronicznej kontroli towarów i przygotowania spedycji.  Stanowi on podstawowy element wyposażenia obiektu przeznaczonego do magazynowania, przygotowania do sprzedaży i ekspedycji sadzonek roślin. Ostatnim usprawnieniem był proces pakowania, który został udoskonalony poprzez zastosowanie robota, co pozwoliło na maksymalne zwiększenie ilości zapakowanych produktów w jednostce czasu.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
W efekcie stworzono lepsze warunki przechowywania towarów jak: większą elastyczność kształtowania temperatury, warunki klimatu sterowane pod potrzeby konkretnych partii materiału oraz praktycznie całkowitą ochronę przed szkodnikami i chorobami, co dotychczas było w zasadzie nieosiągalne. System ten w zasadzie wyeliminował prowadzony dotychczas ręczny proces podlewania i zapewnił równomierność oraz precyzję wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych sadzonek roślin ozdobnych. Dodatkowo zainstalowano system mechanicznej prewencji przeciw szkodnikom poprzez zestaw siatek izolacyjnych montowanych we wszystkich otworach zarówno wietrznikach dachowych jak i na ścianach bocznych i szczytowej. W połączeniu z rozbudowanym monitoringiem i systemem wykrywania zagrożeń, doprowadziło to do zmniejszenia lub wyeliminowania zabiegów ochrony roślin, co znacząco wpływa na kondycję przechowywanych sadzonek oraz możliwość przygotowania sadzonek w systemie BIO.   

Ponadto w zakładzie zamontowany został system logistyczny z oprogramowaniem do zarządzania produkcją sadzonek. Rotacją stołów z roślinami zarządza pracownik przy pulpicie sterowniczym, co przekłada się na wydajność (zwiększenie produkcji 3% przy utrzymaniu kosztów na wcześniejszym poziomie) i jakość sprzedawanych produktów (mniejsza o 7% ilość reklamacji i zwrotów).  Do procesu przygotowania towaru do wysyłki zainstalowano robot do pakowania, który ograniczył do minimum ryzyko pomyłki i wyeliminował pracę ręczną. Zastosowane rozwiązania są w całości autorstwa polskich informatyków i elektryków.

Beneficjent "Vitroflora Grupa Producentów" Spółka z o.o.
Trzesacz 25, 86-022 Dobrcz
Tel: +48 502 139 501
WWW: www.vitroflora.com.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
III. Organizacja łańcucha dostaw żywności
Działanie PROW:
M04-Inwestycje w środki trwałe
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: maj 2017 - lipiec 2019
Zasięg regionalny - kujawsko-pomorskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
6 461 902,12
w tym środki z UE:
1 759 475,12
z budżetu państwa:
1 005 690,88
z budżetu samorządów:
0,00
środki prywatne:
3 696 736,12
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009