Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza projektów

Renowacja obiektów zabytkowych w Pyzdrach
KONTEKST I CELE PROJEKTU
Zasoby finansowe samorządów gminnych są zbyt niskie, na pokrycie kosztów związanych z renowacją i remontem zabytków. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych możliwe było odrestaurowanie i renowacja wiatraka holendra oraz zakup domu podcieniowego, które z roku na rok coraz bardziej niszczały.  Wyjątkowość i rzadkość tego typu architektury w okolicy była dodatkowym bodźcem do podjęcia działań związanych z nadaniem obiektom nowego życia i nowej funkcji użytkowej.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
Działania związane z renowacją wiatraka obejmowały konserwację lica zewnętrznego i wewnętrznego, waloryzację i konserwację stropów, podłóg, schodów, konserwację dachu i rusztu „czapy”, w tym niezbędną wymianę pokrycia dachowego, rekonstrukcję skrzydeł wiatraka, jako integralnej części zachowanego silnika wiatrowego, konserwację wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej, zachowawczą konserwację wyposażenia technicznego wiatraka, wymianę warstw posadzkowych parteru z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie opaski żwirowej wokół obiektu przed wejściem głównym do wiatraka (ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym). Przestrzeń wokół wiatraka została uporządkowana oraz posadowiono elementy małej architektury miejskiej wraz z nasadzeniami. Zakupiono dom podcieniowy, który przeznaczony został na obiekt wystawienniczy dla eksponatów związanych z lokalną historią.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI
Powstanie nowych obiektów pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest ochrona lokalnych zabytków oraz kultywowanie istotnych wydarzeń historycznych. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego, podnosząc atrakcyjność gminy pod względem turystycznym – na mapie Miasta i Gminy Pyzdr pojawiły się nowe obiekty turystyczne, przyciągające odwiedzających z innych miejscowości, stając się jednocześnie rozpoznawalną wizytówką w regionie. Wiatrak w Pyzdrach jest jednym z niewielu zachowanych na terenie Wielkopolski przykładów wiatraka typu holenderskiego. Został zbudowany w 1903 r. i był czynny jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Z kolei Dom Podcieniowy stał się miejscem powrotu do przeszłości, gdzie eksponowane są ważne dla lokalnej społeczności historyczne eksponaty. To miejsce edukacji, gdzie odbywają się m.in. żywe lekcje historii.
Beneficjent Miasto i Gmina Pyzdry
ul.Taczanowskiego 1, 63-310 Pyzdry
Tel: (63) 276 83 33
WWW: www.pyzdry.pl
E-mail:
Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Priorytet PROW:
VI. Zrównoważony rozwój terytorialny
Działanie PROW:
M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Termin i miejsce realizacji Termin realizacji projektu: październik 2018 - listopad 2019
Zasięg regionalny - wielkopolskie
Koszt projektu
Całkowity koszt projektu:
923 172,72
w tym środki z UE:
491 556,22
z budżetu państwa:
0,00
z budżetu samorządów:
431 616,50
środki prywatne:
0,00
inne:
0,00

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009