Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Operacja „Międzynarodowe warsztaty na temat inteligentnych wsi (Smart Village)” - pobierz

Operacja - Konferencje i olimpiady 2018-2019 - pobierz

Operacja - Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Operacja - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności - pobierz

Operacja - Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności - pobierz

Operacja - Z   pola   do   garnka - współpraca  rolników  ekologicznych wskracaniu  łańcucha  dostaw - pobierz

Operacja - Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich - pobierz

Operacja - Działania informacyjno - promocyjne dot. zawodu rzeźnika - pobierz

Operacja - Rola  zasobów  lokalnych  w  rozwoju  wsi –dwie   publikacje naukowe  - pobierz

Operacja - Wyjazd  studyjny  do  Portugalii  w  celu  wymiany  wiedzy  z  zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy - pobierz

Operacja - Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku - pobierz

 

Operacja - Cykl seminariów: Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lokalny z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru –przykłady dobrych praktyk - pobierz

Operacja - Wyjazd studyjny - Od bacówki do fabryki, dobre praktyki - pobierz

Operacja - Rolniczy  Handel  Detaliczny  ważnym  elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - pobierz

Operacja - Akademia Umiejętności Animatora LGD - pobierz

Operacja - Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi - pobierz

Operacja - Zwiększenie  efektywności  doradztwa  we  wspieraniu innowacyjności  w  rolnictwie - pobierz

Operacja - Zespół ekspertów na rzecz wymogów ochrony środowiska i zmian klimatu - pobierz

Operacja - Gospodarstwa  opiekuńcze –rozwijanie  usług  społecznych na obszarach wiejskich - pobierz

Operacja - Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan  obecny  i  nowe wyzwania - pobierz

Operacja - Komercjalizacja  działalności  LGD  formą  budowy  potencjału organizacyjnego - pobierz

Operacja - EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS - pobierz

Operacja - Zrównoważony  rozwój  regionu  w  oparciu  o  certyfikowane produkty  tradycyjne - pobierz

Operacja - Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii - pobierz

Operacja - Ekonomia społeczna dla rozwoju obszarów wiejskich - pobierz

Operacja - PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi - pobierz

Operacja - Upowszechnianie  dobrych  praktyk  w  farmerskiej  produkcji  sera. Działania edukacyjno -promocyjne  prowadzone  w  celu  podniesienia  poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji sektora - pobierz

Operacja - Kierunek Rozwój - pobierz

Operacja - Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym - umowy zlecenia w 2017 roku - pobierz

 

Operacja - Realizacja działań informacyjno–promocyjnych przeprowadzonych w latach 2016-2017 oraz Planu działania pomocy technicznej w 2018 roku - pobierz

 

Operacja - Realizacja Planu Działania KSOW w latach 2016-2017
- pobierz

Operacja - Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 oraz planu działania Pomocy technicznej w 2018 r. - pobierz

 

Operacja - Szkolenia dla doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych - pobierz

 

Operacja - „Realizacja Planu Działania KSOW w latach 2017-2019” - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009