Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”

21.08.2020

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Woda pełni wiele funkcji w środowisku naturalnym. Jest niezbędna w produkcji rolniczej, odgrywa ważną rolę w systemach biologicznych i ma znaczenie dla rozwoju i utrzymywania rezerw naturalnych. Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie, dlatego tak istotne jest lokalne zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez działania małej retencji. Wspominając o gospodarce wodnej nie można też zapominać o młynach wodnych, które wzbogacały krajobraz rolniczy naszego kraju już od czasów średniowiecza. Mimo wielowiekowej tradycji obiekty te również i dzisiaj pełnią wiele pożytecznych funkcji Pozwalają na ochronę przyrody, zapobiegają skutkom suszy i powodzi, wpływają na rozwój turystyki, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Za pośrednictwem Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” organizator konkursu chce wpłynąć na popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom.

Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne:

  • dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne
  • dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja.

Jego przedmiotem są opracowania lub projekty identyfikujące, dokumentujące i popularyzujące dziedzictwo materialne i przyrodnicze polskiej wsi związane z gospodarowaniem wodą. Mogą one zawierać zdjęcia, rysunki, opisy w tym opisy rozwiązań technicznych, środowiskowych i organizacyjnych. Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można składać do dnia 31 października 2020 roku na adres: wodanamlyn@nikidw.edu.pl lub w sekretariacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora: www.nikidw.edu.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009